Miejsca spoczynku dla władców Litwy


Pomnik Algirdasa M. Brazauskasa na Antokolu, fot. wilnoteka.lt
Na budowę miejsc spoczynku dla prezydentów Ministerstwo Kultury Litwy przeznaczyło 365 tysięcy litów. 19 miejsc spoczynku, aleja drzew i ścieżki usypane kamieniami powinne się pojawić do 1 grudnia 2012 roku.
Budowę organizuje Samorząd Miasta Wilna. Projekt realizuje Użupio statyba. Jak mówi kierownik Samorządu Miasta Wilna, Irena Mikalauskienė, "Użupio statyba powinna przygotować i uzgodnić projekt oraz wykonać pracę, budowa miejsc spoczynku dla prezydentów Litwy ma się rozpocząć przy memoriale Sausio 13 i przy dzielnicy Aktu Niepodległości Litwy. Zamierza się przygotować 19 miejsc spoczynku. Prace zamierza się zakończyć do 1 grudnia 2012 roku. Miejsca spoczynku dla prezydentów powinny się pojawić po dwóch stronach alei. Jak wiadomo, na razie na tym miejscu spoczywają zwłoki prezydenta Litwy, śp. Algirdasa Mykolasa Brazauskasa".

Zdaniem architekta Tadasa Balčiūnasa "każde z miejsc spoczynku będzie wynosiło około 5 metrów. Przy ścieżce do miejsc spoczynku zamierzaliśmy postawić lampy nocne, jednak później doszliśmy do wniosku, że dla tradycyjnych litewskich grobowców nie jest to aktualne. Porojekt już zakończony, jednak nadal trwają rozważania, jakimi drzewami należy obsadzić aleję, jakimi kamieniami udekorować ścieżkę".

Projekt powinien zostać zrealizoawny do 1 grudnia 2012 roku. Jakimi drzewami zostanie obsadzona aleja i jak będą wyglądały miejsca spoczynku prezydentów Litwy, zobaczymy już w końcu tego roku.

Na podstawie: diena.lt