Międzynarodowy projekt „Perły w Koronie”


Migawka z projektu "Perły w Koronie" - inscenizacja piosenki ludowej, fot. Archiwum organizatorów
Już ponad sześć lat Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie współpracuje z Fundacją „Szczęśliwe Dzieciństwo” w Lublinie. Co roku uczniowie uczestniczą w warsztatach liderskich, realizowanych przez Fundację (prezes Wacław Czakon). Uczniowie aktywnie i pożytecznie spędzają czas, kształtując swe nawyki liderskie oraz rozwijając swoje zdolności. Na szkoleniach w Motyczu Leśnym wraz z uczniami aktywnie udzielają się nauczyciele gimnazjum, którzy prowadzą „firmy” podczas Giełdy Inicjatyw, inicjują i uczestniczą w różnorodnych imprezach.
Od dwóch lat realizowany jest nowy międzynarodowy projekt „Perły w Koronie”, w którym uczestniczy społeczność Gimnazjum im. Jana Pawła II. To jest program wychowawczo-edukacyjny, skierowany do młodzieży polskiej, działającej poza granicami Polski. Inicjatorem, promotorem i pomysłodawcą projektu jest Fundacja „Szczęśliwe Dzieciństwo” w Lublinie.

W projekcie udział biorą nauczyciele i uczniowie z Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Kirgistanu, Gruzji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Program „Perły w Koronie” dotyczy szkolenia i nastawienia na aktywną edukację dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw aktywności i odpowiedzialności za swoje środowisko. Poprzez aktywne, dobrze zorganizowane działanie w swoim środowisku pozwala utrwalać i wzmacniać wśród uczniów więź kulturową z Polską, poczucie przynależności do narodu polskiego oraz wiedzę o Polsce.

Rok szkolny, jak i poprzedni, dla uczniów naszego gimnazjum był pracochłonny, ponieważ w ramach projektu uczniowie pod okiem nauczyciela, mieli za zadanie przygotować i zrelacjonować w swoim środowisku Szkolne Dni Społeczne. Każdy uczestnik włożył w to zadanie swoje szczere i patriotyczne serce, aby wykonać je jak najlepiej, najciekawiej i najskuteczniej.

W ciągu roku szkolnego 2015-2016 uczniowie klas pierwszych zrealizowali dwa tematy projektu. Tematem I semestru było „Budowanie wspólnoty grupy”, za co zostali oznaczeni I Perłą, w czerwcu zdobyli II Perłę za „ Budowanie wspólnoty szkoły”. Uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawczyniami: Aliną Żemczugową, Jadwigą Wysocką, Filomeną Pietkiewicz oraz Lucyną Gilewską opracowali piosenki polskie, wykonali do nich inscenizacje, nagrali filmiki „My Wilnianie”, pogłębiając wiedzę o rodzinnym Wilnie. Zorganizowali akademię z okazji Dnia 3 Maja.

Uczniowie klas drugich mieli inne zadania. Podczas realizacji II semestru pt. „Historia Polski” najwięcej uwagi udzielili Patronowi gimnazjum św. Janowi Pawłowi II, jego biografii, twórczości, filozofii, znaczeniu dla młodego człowieka. Nagrali również filmiki o pielgrzymce Jana Pawła II na Litwę i jego pobycie w Wilnie. III semestr był oparty na temacie „Budowanie rodziny”. Uczniowie dyskutowali o znaczeniu rodziny, tradycjach i zwyczajach w rodzinach. Zaznaczyli, że klasa – to również rodzina. Zaprezentowali kabarety o szkole i film o klasie na konkursie „Moja klasa jest najlepsza”. Z ich pomocą w gimnazjum zorganizowano Święto Rodziny. Uczniowie klas drugich i wychowawcy: Bożena Korwin-Piotrowska, Anna Wankiewicz, Lina Činčiuvienė, Janina Wołodkiewicz zostali oznaczeni II i III Perłą. Została jeszcze jedna – czwarta i Korona będzie zdobyta!

Należy podkreślić, że nasze gimnazjum zostało odznaczone za Najlepsze Dni Społeczne oraz za najliczniejszy, najbardziej aktywny udział w projekcie.

Oprócz podstawowych zadań projektu uczniowie wzięli udział w konkursie na dodatkowe Karty Postaci i Jednostki Wiedzy rozszerzające grę "Polsko! Chcę Cię poznawać!”. W ramach tego konkursu uczniowie przygotowali swoje jednostki wiedzy do gry.

Cieszymy sie, że współczesna młodzież ma możliwość kształcenia swoich talentów i zdolności liderskich w swojej szkole, natomiast latem na zaproszenie Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo” i jej prezesa Wacława Czakona uczestniczyć w Letniej Szkole Liderów w Lublinie. 

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji