Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Ptaki cudaki"


Fragment plakatu promocyjnego, fot. rdk.rzeszow.pl
Rzeszowski Dom Kultury zaprasza dzieci z całego świata do udziału w I Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Ptaki cudaki".
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat, tj. grup przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów.

Uczestnicy przygotowują prace plastyczne, inspirowane obserwacją świata ptaków, z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej. Przyjmowane będą prace płaskie i przestrzenne.

Młodzi plastycy przesyłają prace z formularzem zgłoszeniowym do 2 kwietnia 2013 r. na adres: Rzeszowski Dom Kultury filia Wilkowyja, ul. Olbrachta 120, 35-614 Rzeszów.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 kwietnia 2013 r. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego ogłoszenia wyników w dniu 20 kwietnia 2013 r. (sobota) i pozostaną częścią wystawy pokonkursowej.

Więcej informacji można uzyskać w godzinach od 13 do18, dzwoniąc pod numery: 017 857 13 17, 502 073 221.
Szczegóły konkursu w regulaminie, który znajdziesz tu 
Data: 
02.04.2013 (Impreza całodniowa)