Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świadkowie Katynia: Józef Mackiewicz, Stanisław Swianiewicz”


Mat. prom. organizatorów
7 września 2022 r. o godz. 9.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świadkowie Katynia: Józef Mackiewicz, Stanisław Swianiewicz”.Głównym organizatorem konferencji jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, współorganizatorzy: Uniwersytet Witolda Wielkiego oraz Stowarzyszenie Polonistów na Litwie.

– Podejmowana podczas konferencji tematyka jest związana z trzema wydarzeniami: przede wszystkim rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Józefa Mackiewicza. W tym roku obchodzimy również 25. rocznicę śmierci Stanisława Swianiewicza. Ponadto w bieżącym roku mija 80 lat od ujawnienia prawdy o losie polskich oficerów, którzy dostali się do sowieckiej niewoli w 1939 r. Obie wymienione wyżej postaci mogły bezpośrednio świadczyć o przerażającej zbrodni dokonanej przez Sowietów w Katyńskim Lesie – wyjaśnia dr Tomasz Roguski, przedstawiciel Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny – wezmą w niej udział historycy, badacze literatury, politolodzy a także pedagodzy. Choć ma ona charakter naukowy, program został przygotowany tak, by zainteresował szeroki krąg odbiorców.

Wstęp na konferencję będzie wolny, jednak organizatorzy zachęcają do rejestracji. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają pakiety materiałów konferencyjnych, natomiast nauczyciele – akredytowane zaświadczenia.

Program:
 • 8.00–9.00 – rejestracja uczestników
 • 9.00–9.20 – rozpoczęcie konferencji
Sekcja I: Józef Mackiewicz, przewodniczy – doc. dr Henryka Sokołowska (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Centrum Polonistyczne)
 • 9.20–9.40 – prof. dr hab. Adam Fitas (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Literaturoznawstwa, Katedra Teorii i Antropologii Literatury), Katyń Józefa Mackiewicza: świadectwo, literatura i wieloletnia walka o prawdę
 • 9.40–10.00 – doc. dr Halina Turkiewicz (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Centrum Polonistyczne), „Droga donikąd” w kontekście literatury małych ojczyzn
 • 10.00–10.20 – Leonardas Vilkas (tłumacz), Aktualność twórczości Józefa Mackiewicza dla rozumienia najnowszej historii i teraźniejszości
 • 10.20–10.40 – Adam Hlebowicz (Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Narodowej), Córka Józefa Mackiewicza Idalia Żyłowska, działalność w Wilnie i na Wileńszczyźnie i jej związki z ojcem
 • 10.40–11.00 – doc. dr Andrzej Pukszto (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Katedra Politologii), Józef Mackiewicz i Stasys Lozoraitis w świetle korespondencji
 • 11.00–11.20 – przerwa na kawę.
Sekcja II: Stanisław Swianiewicz, przewodniczy – doc. dr Andrzej Pukszto
 • 11.20–11.40 – prof. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), Stanisław Swianiewicz – profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i sowietolog
 • 11.40–12.00 – dr Wojciech Łysek (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk), Stanisław Swianiewicz: świadek i badacz totalitaryzmów
 • 12.00–12.20 – Tomasz Sikorski, (Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Narodowej), Ostatni wykład prof. Swianiewicza na temat Katynia
 • 12.20–13.00 – pytania i dyskusja
 • 13.00–14.00 – obiad.
Sekcja III: Edukacja, przewodniczy – Danuta Szejnicka (Stowarzyszenie Polonistów na Litwie)
 • 14.00–14.20 – Ilona Lewandowska („Kurier Wileński”), Podsumowanie projektu Lekcje w „Mackiewiczówce”
 • 14.20–14.40 – Janina Snarska (Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Wilnie), „Droga donikąd” jako lektura w szkołach na Litwie. Wskazówki metodyczne
 • 14.40–15.40 – dr Mateusz Marek (Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Narodowej), Prezentacja materiałów edukacyjnych „Śledztwo katyńskie”
 • 15.40 – podsumowanie i zakończenie konferencji
Projekt jest finansowany ze środków Kancelaria Premiera w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świadkowie Katynia: Józef Mackiewicz, Stanisław Swianiewicz”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
7 września 2022 r., godz. 9.00
Data: 
07.09.2022 - 09:00