Międzynarodowa konferencja naukowa „Nie narodził się żaden mąż taki jak Józef”


Mat. prom. organizatorów
Wileńskie Seminarium Duchowne św. Józefa w Wilnie w 25-lecie odtworzenia działalności organizuje międzynarodową konferencję naukową pod tytułem „Nie narodził się żaden mąż taki jak Józef” (Syr 49,15). Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2018 r. od godz. 10.00 (do godz. 14:00) w sali seminaryjnej – ul. Kalwaryjska 325, Wilno.
Jak głosi tytuł konferencji, będzie przedstawiona postać św. Józefa, opiekuna seminarium, a także patriarchy Józefa ze Starego Testamentu.

Przemówienia będą z zakresu biblistyki, nauczania Kościoła, apokryfów, i innych.

Św. Józef będzie ukazany jako narzeczony, członek rodziny, ojciec, pracownik. Ponadto zostanie przedstawiony kult św. Józefa w Kościele i wizerunki świętego w sztuce.

W konferencji wezmą udział prelegenci z Litwy i zza granicy: ks. lic. Algirdas Akelaitis, dr Ingrida Gudauskienė, bp dr Algirdas Jurevičius, ks. lic. Artūras Kazlauskas, ks. lic. Arūnas Kesilis, s. dr Vittorina Marini, dr Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, msgr. lic. Žydrūnas Vabuolas.

Więcej informacji o konferencji: studijos@vks.lcn.lt +370 5 270 1602, +370 5 279 6279Międzynarodowa konferencja naukowa „Nie narodził się żaden mąż taki jak Józef”
Wileńskie Seminarium Duchowne św. Józefa w Wilnie
1 grudnia 2018 r., od godz. 10.00

Data: 
01.12.2018 - 10:00