Mer stolicy: ks. Julius Sasnauskas – Honorowym Obywatelem Wilna


Na zdjęciu: ks. Julius Sasnauskas, fot. Irmantas Gelūnas
Mer Wilna Remigijus Šimašius zgłosi kandydaturę ks. Juliusa Sasnauskasa do tytułu Honorowego Obywatela Wilna. Poinformował o tym na swoim profilu na Facebooku. „Mógłbym powiedzieć Wilnu, że dobrze mi w nim i dobrze mi z nim, że jest najpiękniejszym miastem na świecie, że kocham je i marzę, by w niebieskiej Jerozolimie przynajmniej jedna uliczka czy brama była wileńska” – napisał kiedyś ks. Julius Sasnauskas.„Do tytułu Honorowego Obywatela Wilna za rok 2020 zgłoszę autora tych słów ks. Juliusa Sasnauskasa. Dlaczego?

Dysydent, aktywny działacz Litewskiej Ligi Wolności, współautor podziemnej gazety «Zwiastun Wolności» («Laisvės šauklys»), dziennikarz, pisarz, jeden z inicjatorów i organizatorów słynnego «Memorandum 45 obywateli Litwy, Łotwy i Estonii» ksiądz Julius Sabatauskas przez całe swoje życie nierozłącznie związany jest z Wilnem. Tu się urodził, wychowywał i tu dotychczas pracuje. Pielęgnuje historię i ducha Wilna. Wielokrotnie udowodnił to zarówno słowem mówionym, jak też pisanym” – argumentuje Remigijus Šimašius.  

Ks. J. Sasnauskas urodził się 18 marca 1959 roku w Wilnie. W latach 1987-1992 studiował w Seminarium Duchownym w Kownie. W latach 1994-1997 mieszkał w Kanadzie. W 1996 roku złożył franciszkańskie śluby zakonne. Od 1997 roku jest rektorem kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu i Bernarda ze Sienny (bernardynów) w Wilnie. Jest dyrektorem i redaktorem naczelnym rozgłośni katolickiej „Mažoji studija”, której audycje nadawane są w Litewskim Radiu.

Tytuł Honorowego Obywatela Wilna jest najwyższym odznaczeniem, które wilnianie mogą zainicjować i nadać osobom za ich znaczące prace dla miasta i Litwy. Tytuł ten nadawany jest od 1996 roku.

W ostatnich latach otrzymali go założyciele Muzeum MO w Wilnie Danguolė i Viktoras Butkusowie, malarz Samuel Bak, architekt Algimantas Nasvytis, były prezydent Litwy Algirdas Mykolas Brazauskas, wcześniej – ks. prałat Kazimieras Vasiliauskas, dyrygent i wiolonczelista Mścisław Rostropowicz, laureat literackiej Nagrody Nobla Czesław Miłosz, prezydent Izraela Szimon Peres i in.

Na podstawie: madeinvilnius, facebook.com/remigijus.simasius, lt.wikipedia.org