MEN: Polska szkoła na Litwie zapewnia uczniom karierę


Wiceszef MEN Maciej Kopeć / Fot. Wilnoteka
Polska szkoła na Litwie zapewnia uczniom karierę zawodową - ocenił wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć, który gościł w Wilnie z dwudniową roboczą wizytą 19-20 lutego. W ramach wizyty wiceszef edukacji w Polsce odwiedził m.in. dwie szkoły z polskim językiem nauczania: Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie oraz Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.Wiceministra ocenił, że obie placówki są dobrze zorganizowane i dobrze wyposażone.

„Te przykłady pokazują, że polskie szkoły nie tylko mogą odgrywać rolę utrzymywania tożsamości narodowej, ale też są elementem budowania nowoczesnej szkoły, która zapewnia uczniom karierę zawodową” – powiedział Maciej Kopeć.

Wiceminister edukacji Narodowej Maciej Kopeć przybył do Wilna, by omówić kwestie oświaty polskiej mniejszości narodowej na Litwie w świetle deklaracji podpisanej w listopadzie ubiegłego roku w Warszawie przez ministrów edukacji Polski i Litwy. Odbyły się spotkania z litewską wiceminister oświaty Jolantą Urbanowicz oraz przedstawicielami polskich środowisk oświatowych.

Zgodnie z deklaracją ma być dokonana m.in. analiza możliwych sposobów organizacji egzaminu maturalnego z języka polskiego jako ojczystego na poziomie państwowym na Litwie i zaliczenia wyniku egzaminu przy wstępowaniu na uczelnie. Wzmacniana ma być także współpraca polskich i litewskich instytucji odpowiedzialnych za organizację egzaminów państwowych. Strona litewska zobowiązała się również zapewnić podręczniki w języku ojczystym dla uczniów szkół z polskim językiem nauczania. W ramach współpracy odpowiednich instytucji Litwy i Polski organizowane będą szkolenia dla nauczycieli.

Kopeć wskazał, że „wypełnianie deklaracji powinno zmienić sytuację polskich szkół w Republice Litewskiej”. Podkreślił, że strona litewska jest zainteresowana jak najszybszym zakończeniem procesu przygotowywania harmonogramu realizacji deklaracji.

Taki harmonogram mają zatwierdzić w marcu szefowie resortów edukacji obu krajów. Spotkanie ministrów poprzedzą rozmowy obu stron na temat oświaty mniejszości litewskiej w Polsce.Zdjęcia: Mateusz Mozyro
Montaż: Aleksnadra Konina