In memoriam Janowi Skrobotowi


Śp. Jan Skrobot
Odszedł wspaniały człowiek, patriota, krzewiciel polskości, niepowtarzalny solista „Wilii”, wileński „Furman” - Jan Skrobot. W 2010 roku, po koncercie jubileuszowym z okazji 55-lecia Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” Jan Skrobot w wywiadzie dla Wilnoteki opowiadał o przygodach związanych z jego popisowym utworem „Furman”, o zaproszeniu do „Mazowsza”, o początkach swojej kariery śpiewaczej. Przywołajmy tę rozmowę...


Zdjęcia i montaż: Wilnoteka.lt