Medal dla Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą


Fot. organizatorów
30 marca 2019 r. w dniu urodzin litewskiej działaczki społecznej, publicystki, pisarki Gabrieli Petkevičaitė-Bitė w pałacu wspólnot w Poniewieżu wręczono medal „Tarnaukite Lietuvai” („Służcie Litwie”) dla Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą za działalność filantropijną.

W imieniu Komitetu nagrodę odebrała członkini Alina Ewelina Szostka. Na uroczystości był także członek SKOnSR Romuald Szumski. Medal jest przyznawany od 2011 r. przez Sejm Republiki Litewskiej, po raz pierwszy wśród wyróżnionych tym odznaczeniem jest organizacja zrzeszająca mieszkających na Litwie Polaków. Wniosek o przyznanie medalu złożył członek SKOnSR Dariusz Lewicki.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji