Matura z języka litewskiego w Puńsku


Liceum Ogólnokształcące im. 11 Marca w Puńsku, fot. facebook.com
16 uczniów zdawało w czwartek, 23 maja, maturę pisemną z języka litewskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. 11 Marca w Puńsku. Aż 13 z nich wybrało egzamin na poziomie rozszerzonym.
Maturzyści mieli do wyboru dwa tematy. Pierwszy, na rozprawkę: „Indywidualiści w społecznościach tradycyjnych na podstawie fragmentu Vincasa Krėvė pt. «Bezbożny»”. Drugi temat: interpretacja wiersza nawiązującego do przeszłości Litwy Vincasa Kudirki pt. „Litwin dążący do wolności”.

Dyrektor liceum Alvydas Nevulis powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że większość osób zdaje również maturę na poziomie rozszerzonym, bo dzięki temu maturzystom z Polski łatwiej dostać się na studia na Litwie.

Absolwenci liceów i techników z językiem mniejszości narodowej w Polsce muszą obowiązkowo zdawać oprócz języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego egzamin z języka narodowego pisemnie i ustnie.

„Formuła egzaminu jest taka sama jak w przypadku języka polskiego. Zdający muszą odpowiadać na pytania, wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem oraz napisać rozprawkę lub zinterpretować wiersz. Egzamin na poziomie podstawowym rozpoczął się o 9.00 i potrwa 170 minut. Na poziomie rozszerzonym zacznie się o 14.00 i potrwa dziesięć minut dłużej” – mówi A. Nevulis.

Maturzyści w Puńsku wybierali w tym roku średnio po trzy przedmioty dodatkowe. Największym zainteresowaniem cieszyły się: język angielski, język litewski, matematyka, geografia i biologia. Nikt nie zdecydował się na historię.

Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku jest jedyną ponadgimnazjalną szkołą z litewskim językiem nauczania w Polsce. Działa od 1956 roku. Uczy się w niej ponad stu uczniów i pracuje piętnastu nauczycieli. Od kilku lat ma własną siedzibę. Wszystkie przedmioty, oprócz historii, geografii i języków, są wykładane po litewsku. Uczniowie uczą się z polskich podręczników, według programów nauczania, zatwierdzonych przez ministra edukacji. Dodatkowo wykładana jest historia i geografia Litwy.

Z okazji przypadającego 7 maja na Litwie Dnia Odrodzenia Prasy, Języka i Książki szkoła otrzymała tradycyjną Nagrodę Językową przyznawaną przez sejmową Komisję ds. Tradycji Lituanistycznej i Dziedzictwa.

Na Litwie egzamin z języka litewskiego odbędzie się 1 czerwca.

Na podstawie: PAP, suwalki24.pl, inf. wł.