Matura 2020: angielski najpopularniejszym egzaminem


Fot. egzaminai.lt
Maturzyści wybrali już egzaminy, które zamierzają zdawać. Wiosną 2020 roku do matury przystąpią 28 254 osoby (w 2019 – 30 072 osoby). Ażeby uzyskać świadectwo dojrzałości wszyscy maturzyści muszą zdać egzamin z litewskiego – państwowy lub szkolny. Najpopularniejszym egzaminem będzie język angielski. Państwowy egzamin z tego przedmiotu zamierza zdawać nawet więcej osób niż państwowy z litewskiego.

Język litewski jako państwowy na maturze wybrało 17 178 tegorocznych maturzystów, natomiast język angielski zamierza zdawać 18 985. Do szkolnego egzaminu z języka litewskiego przystąpi 9644 uczniów.

Ażeby uzyskać świadectwo dojrzałości, wystarczy zdać dwa egzaminy: obowiązkowy z języka litewskiego i jeden wybrany. Przy rekrutacji na bezpłatne studia wyższe wymagane są dodatkowo oceny z egzaminów maturalnych z języka obcego i matematyki. Z obowiązku zdawania matematyki zwolnieni są tylko kandydaci na studia artystyczne.

Matematykę chce zdawać 16 603 maturzystów, historię – 8942, biologię – 6152, geografię – 3523,  informatykę – 2834, fizykę – 2656, chemię – 1405. Szkolny egzamin z technologii będzie zdawało 6514 uczniów, egzamin ze sztuk pięknych – 1674.

Język polski na maturze w szkołach polskich na Litwie nie jest obowiązkowy, niemniej w absolutnej większości placówek jest zdawany. Jak podała Narodowa Agencja Edukacji, w 2020 roku szkolny egzamin z języka polskiego będzie zdawało 763 maturzystów.

W szkołach rosyjskich język ojczysty będzie zdawało 328 maturzystów. Trzy osoby przystąpią do matury z języka ojczystego białoruskiego.

Podstawowa sesja egzaminacyjna rozpocznie się 15-17 kwietnia 2020 r. od ustnego etapu egzaminu z języka angielskiego. Ostatni egzamin państwowy – z fizyki – odbędzie się 19 czerwca.

Na podstawie: nsa.smm.lt, BNS