Matka Boska wraca na Łukiszki


Kościół św.św. Jakuba i Filipa w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Najstarszy na Litwie obraz sztalugowy, który przetrwał do naszych czasów - ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwana także Matką Boską Łukiską - został odrestaurowany i wraca do wileńskiego kościoła św.św. Jakuba i Filipa.
W najbliższy wtorek, po trwających pięć lat pracach badawczych i restauratorskich w Centrum Restauratorskim Litewskiego Muzeum Sztuki, ikona z przełomu XV-XVI wieku zostanie oficjalnie przekazana ojcom dominikanom. Przed powrotem na ołtarz boczny kościoła św.św. Jakuba i Filipa przy wileńskim placu Łukiskim, ikona będzie eksponowana w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego.

Dzięki przeprowadzonym badaniom i rekonstrukcji ikona odzyskała pierwotny wygląd. Wcześniej była wielokrotnie przemalowywana. W trakcie restauracji usunięto wszystkie nowe warstwy i odsłonięto autentyczne malowidło. W pracach restauratorskich brali udział historycy sztuki. W celu zachowania oryginalnego malarstwa przeprowadzano badania chemiczne i fizyczne. Fachowców litewskich konsultowali eksperci ikonografii z Rosji.

„Ikona, od XVII wieku uważana za cudowną, dzięki restauracji „przemówiła” jako niezwykłe dzieło sztuki. To wyjątkowe dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego” - powiedział Romualdas Budrys, dyrektor Litewskiego Muzeum Sztuki.

Ikonę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, jako trofeum wojen z Moskwą, w XVII wieku przywiózł na Litwę generał artylerii Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta łoździejski Maciej Korwin Gosiewski. Po śmierci Macieja jego syn Wincenty przekazał ikonę zakonowi dominikanów. W Kościele katolickim stała się przedmiotem kultu.

Na podstawie: BNS, inf.wł.