Marszałek Senatu Stanisław Karczewski rozpoczyna wizytę na Litwie


Stanisław Karczewski, fot. Wilnoteka.lt
Dwudniową wizytę na Litwie rozpoczyna marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Jego przyjazd związany jest z 25-leciem podpisania polsko-litewskiego traktatu o przyjaznych stosunkach.

We środę, 24 kwietnia, późnym popołudniem marszałek Stanisław Karczewski spotka się ze społecznością polską w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach.

We czwartek, 25 kwietnia, marszałek weźmie udział w uroczystym posiedzeniu litewskiego sejmu, które poświęcone będzie  25. rocznicy podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i współpracy dobrosąsiedzkiej.

W trakcie tego posiedzenia przewidziane jest m.in. wystąpienie przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej Victorasa Pranckietisa i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Po posiedzeniu odbędą się spotkanie i rozmowy obu polityków.

Zawarty 26 kwietnia 1994 roku, a podpisany przez prezydentów Algirdasa Brazauskasa i Lecha Wałęsę traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy miał uregulować zarówno stosunki międzypaństwowe, jak i sytuację mniejszości narodowych.

Na podstawie: IAR, polskieradio.pl, senat.gov.pl