Marszałek Senatu RP gościem II Światowego Zjazdu Wilniuków


Fot. wilnoteka.lt/Ewa Przychodzka
„Wilno i zjazd łączą Polskę i Litwę i bardzo za to dziękuję” – mówił marszałek Senatu RP w niedzielę, 8 września, podczas trzeciego dnia Światowego Zjazdu Wilniuków. Stanisław Karczewski przybył do Wilna z Łotwy z jednodniową wizytą, by wspólnie z Polakami o wileńskich korzeniach wziąć udział w ich największym od 10 lat spotkaniu. W programie wizyty znalazły sie także rozmowy z politykami m.in. AWPL-ZChR oraz przewodniczącym Sejmu Litwy Viktorasem Pranckietisem.

Swoją wizytę w Wilnie Stanisław Karczewski rozpoczął od spotkania z organizatorami zjazdu. Marszałek senatu podkreślił, że II Światowy Zjazd Wilniuków jest bardzo ważny zarówno dla Polaków, którzy wyjechali z Wileńszczyzny, ale mają tutaj swoje korzenie, jak również tych, którzy tu pozostali. „Te osoby chcą podtrzymywać polskość, dzielić się nią i ją pokazywać” – powiedział S. Karczewski.   

Polityk podkreślił, że w ostatnich latach relacje polsko-litewskie znacznie się poprawiły i zadeklarował dalsze wsparcie dla międzynarodowego dialogu oraz mieszkających na Litwie Polaków. Wspomniał także o pomocy dla Polaków z Łotwy, z ktorymi spotkał sie przed przyjazdem na Litwę. Podczas konferencji prasowej w Domu Kultury Polskiej w Wilnie marszałek wspomniał o planach retransmisji polskiej telewizji w tamtym kraju – na wzór tego, jak to się obecnie odbywa na Litwie.

S. Karczewski zwiedził wystawę „MotoWilno międzywojenne. Śladami pierwszych rajdów motocyklowych” zorganizowaną w holu Domu Kultury Polskiej. Przedstawia ona działalność Wileńskiego Towarzystwa Cyklistów i Motocyklistów i rozwój sportu motorowego w międzywojennym Wilnie.

Polski polityk udał się także na Rossę, gdzie złożył wieniec na grobie matki marszałka Józefa Piłsudskiego oraz kwiaty przy grobach dwojga dzieci Stanisława Moniuszki i rodziców Stanisława i Józefa Mackiewiczów.

Popołudniu marszałek wziął udział w uroczystej mszy świętej w Ostrej Bramie, odprawionej w intencji wszystkich wilniuków. Mszę koncelebrował ks. Wojciech Górlicki.

Podczas swojej wizyty w Wilnie S. Karczewski spotkał się również z przewodniczącym Sejmu Litwy Viktorasem Pranckietisem oraz polskimi ministrami: spraw wewnętrznych Ritą Tamašunienė i komunikacji Jarosławem Narkiewiczem. Politycy rozmawiali o polsko-litewskiej współpracy w obszarach polityki, gospodarki, infrastruktury czy mediów. Nie unikali też tematów związanych z polską mniejszością na Litwie. „Myślę, że nasz spokojny, konsekwentny dialog doprowadzi do dobrych rozwiązań dla nas” – zadeklarował S. Karczewski.

„Jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne to jesteśmy zadowoleni z pracy Litwinów, gorzej jest na Łotwie, ale myślę, że tutaj nasza konsekwencja, nasza wytrwałość, również bardzo duże zaangażowanie pana prezydenta Andrzeja Dudy w inicjatywę Trójmorza, której głównym celem jest budowanie połączeń infrastrukturalnych Północ–Południe, że to wszystko przyniesie dobre efekty” – dodał marszałek.

Razem z przewodniczącym litewskiego sejmu wziął udział w zakończeniu Zjazdu Wilniuków, które odbyło się w ratuszu wileńskim. Viktoras Pranckietis zwrócił się do zebranych po polsku. W swoim przemówieniu podkreślił, że historie Polaków, którzy opuścili Wilno, stanowią integralną część historii tego miasta. „Tam, gdzie jesteście państwo, jest i mała część Wilna” – powiedział.

Przewodniczący sejmu, który objął patronatem II Światowy Zjazd Wilniuków, wyraził nadzieję, że dobre relacje polsko-litewskie oraz postawa samych wilniuków przyczynią się do wzmocnienia partnerstwa strategicznego między obydwoma krajami oraz do niesienia pomocy innym krajom Europy Wschodniej, takim jak Ukraina, Mołdawia czy Gruzja.

Stanisław Karczewski podziękował V. Pranckietisowi za życzliwość i serdeczność oraz za wsparcie zjazdu. „Dziękuję panu za dialog prowadzony od kilku lat, dialog partnerski, czasem trudny. Ale jak wiele spraw już rozwiązaliśmy, jak bardzo nasze narody stały się przyjazne. Współdziałamy razem na rzecz nawiązywania relacji i przyjaźni między naszymi narodami” – podkreślił marszałek senatu.

Ogłosił także, że po rozmowie z organizatorami zjazdu zapadła decyzja, aby następne tego typu spotkanie wilniuków odbyło się już za 3 lata.

Zjazd oficjalnie zakończył koncert Włodek Pawlik Trio, które wykonało jazzowe aranżacje pieśni i arii Stanisława Moniuszki. Byl to koncert symboliczny dla tego, o czym podczas całej swojej wizyty mówił marszałek polskiego senatu: elementów i ludzi łączących Polskę i Litwę. Postać Stanisława Moniuszki okazała się tu idealnym przykładem, tak samo jak miejsce wykonania koncertu – ponad 150 lat temu to właśnie w ratuszu wileńskim odbyła sie prapremiera najsłynniejszej opery polskiego kompozytora – „Halki”.  Zdjęcia: zespół Wilnoteki
Montaż: Edwin Wasiukiewicz