Lucas uważa ustawę za słuszną


Fot. wilnoteka.lt
Publicysta brytyjskiego tygodnika "The Economist" Edward Lucas uważa, że zmiany w ustawie o oświacie na Litwie idą w dobrym kierunku. Jego zdaniem poszerzanie wymiaru nauczania w języku państwowym jest słuszne i nie dyskryminuje Polaków. Zdaniem Lucasa Litwini robią jednak przy tym błędy w polityce wizerunkowej oraz zaniedbują kwestie dialogu z mniejszościami.
„Podnosić poziom nauczania języka litewskiego w szkołach średnich należących do mniejszości jest kwestią o znaczeniu narodowym. Być może reforma szkolnictwa ma też wady, ale pomysł ilościowego i jakościowego poszerzania nauczania języka litewskiego nie jest dyskryminacją i warto go wprowadzać w życie” - napisał publicysta.

Lucas wezwał też urzędników litewskich do zwiększenia wysiłków, by na arenie międzynarodowej głos Litwy w tej kwestii był bardziej słyszalny. Zaproponował on, by urzędnicy częściej tłumaczyli swoje racje, bowiem trudno jest zrozumieć, dlaczego tylko Litwa ściąga na siebie głosy krytyków, podczas gdy zdaniem Polaków zarówno na Litwie, jak i na Łotwie dla mniejszości są stworzone identyczne warunki.

Na podstawie: BNS

Komentarze

#1 Ten Lucas to taka sprzedajna

Ten Lucas to taka sprzedajna "szkóra", gdzie kasa leci tam i tekścik skleci.

#2 Lat nascie dzialala wspolna

Lat nascie dzialala wspolna akademicka komisja historyczna. Celem jej bylo uzgodnienie podrecznikow historii, przede wszystk. Teraz ustami A.B. historycy juz sie dogadali tylko ze poki ci gadali-popijali to lud wcale sie nie oswiecil w ta wspolna strone. Wesrsje wadliwe wciaz szeroko funkcjonuja. Widze tu wine historykow.

#3 Prosze, jak dzielnie pracuje

Prosze, jak dzielnie pracuje ambasada litewska w Wielkiej Brytanii. A i ambasada Litewska w Polsce nie proznuje. Jak przypominam Lukacs niedawno krytykowal Litwe za ustawe i podkreslal antydemokratyczne dzialania Litwy wobec mniejszosci. . A teraz co za zmiana. No coz, bo Litwie zalezy, wiec staje na glowie, a Polsce nie zalezy. Ambasadzie polskiej w Wilnie tez jest to wszystko mocno obojetne. Zero dzialan.

#4 A my się nie zgadzamy z

A my się nie zgadzamy z Lukasem i uważamy,że absolutnie nie wolno pogarszać sytuacji rdzennych mniejszości narodowych.I bliższe nam standardy fińskie niż łotewskie.60 000 podpisów to potwierdza.
A w RP zaczyna się ruch:

http://www.polskiekresy.pl/index.html?act=nowoscifulldb&id=183

2011-04-20
Sejmik Małopolski broni praw Polaków na Litwie
Do walki z wieloletnią dyskryminacją Polaków na Litwie, która od niedawna uwidacznia się, coraz bardziej zaskoczonym "Koroniarzom", dołączyli małopolscy samorządowcy.

Coraz więcej Polaków, wychowanych w miłości do Litwy, przekonanych o wyższości tego, co oba państwa łączy - nad tym co dzieli, przeciera oczy ze zdziwienia, irytując się skandalicznym zachowaniem litewskich władz i mediów względem Wilniuków. Do mobilizujących się w walce o poszanowanie praw litewskich Polaków włączył się Sejmik Województwa Małopolskiego. Instytucja wezwała polskie władze centralne do działań mających na celu skuteczną ochronę tożsamości narodowej - polskiej autochtonicznej większości, zamieszkującej Wileńszczyznę. Przedmiotem szczególnej troski radnych sejmiku jest rodzime szkolnictwo na Ziemi Wileńskiej.
Rezolucja Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011
W sprawie nauczania języka polskiego w szkołach w Republice Litewskiej
Sejmik Województwa Małopolskiego,

zgodnie z Deklaracją nr 1/11 Sejmiku województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie objęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego Patronatu Honorowego nad Polonią i Polakami za granicą,
w oparciu o zapisy art. 18 pkt. 13 oraz art. 75, 76, 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz o Uchwałę Nr XXII/305/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2008, w sprawie przyjęcia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Małopolskiego dotyczącej, w szczególności współpracy z Polonią i Polakami poza granicami Polski,wyraża obawę o prawa i tożsamość Polaków mieszkających na Litwie po wejściu w życie na terytorium Republiki Litewskiej zapisów nowej ustawy o oświacie.

Mając na względzie wielowiekową spuściznę Polaków litewskich Sejmik województwa Małopolskiego zwraca się do władz Rzeczypospolitej o podjęcie działań zmierzających do przekonania Władz Republiki Litewskiej do zmiany zapisów ustawy o oświacie w zakresie nauczania języka polskiego w szkołach. Prawo do nauczania języka macierzystego nie może być naruszane przez doraźne względy polityczne. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej Polacy na Litwie mają prawo do poznawania języka macierzystego, którego gwarancją powinny być również zapisy ustaw stanowionych przez litewski sejm. Brak uznania praw mniejszości polskiej na Litwie przez władze litewskie może być zarzewiem sporów, wpływających negatywnie na relacje między Polską a Litwą.

Przez wzgląd na czterowiekową wspólnotę, należących do najdłuższych w Europie Unię Polsko-Litewską, spuściznę Jagiellonów oraz dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Sejmik Województwa Małopolskiego apeluje o pilne podjęcie działań prowadzących do przywrócenia Polakom – obywatelom litewskim – prawa do nauczania języka polskiego w szkołach, analogicznie do prawa Litwinów w Polsce.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Rezolucję otrzymują:

Prezes Rady Ministrów RP
Marszałek Sejmu
Marszałek Senatu
Minister Spraw Zagranicznych RP
Parlamentarzyści Małopolski

ps.
Należy zaznaczyć ,że Litwini w RP nie wyrazili dotąd potrzeby pobierania nauki na lekcjach historii i geografii, a prawie o wszystkim decyduja rodzice i litewskie samorządy w RP.

„Prawdziwe zwierciadło PL-LT”
Wiele mówi się ostatnio o parytecie w oświacie mniejszości narodowych na LT i w PL.
Strona litewska parytet ten stosuje bardzo wybiórczo , tylko tam , gdzie jest jej wygodnie i nie zauważa w ogóle najistotniejszych różnic.Strona litewska słowo parytet używa jako koronnego argumentu by POGORSZYĆ sytuację oświaty polskiej na LT.
Nie musimy przecież tłumaczyć, że parytet stosowany negatywnie jest wielkim błędem i powoduje uzasadnione poczucie krzywdy. W cywilizowanej Europie POGARSZANIE sytuacji autochtonicznych mniejszości narodowych jest nie do przyjęcia.
Stosując powyższe krytaria wypada zatem zaproponować w pierwszej kolejności:
1*
Status placówek mniejszości narodowych dla polskich placówek oświatowych i kulturowych i związane z tym przywileje (jak odpowiednio u Litwinów w RP)
2*
Przywrócenie obowiązku egz. z jęz.ojczystego na maturze i liczenie się oceny do średniej ocen na egz. dojrzałości(jak odpowiedniou Litwinów w RP)
3*
Przekazanie wszystkich publicznych placówek oświatowych(w tym tzw. szkół powiatowych-rządowych), przedszkoli,domów dziecka, pod zarząd demokratycznie wybranym samorządom.(jak odpowiednio u Litwinów w RP).
4*
Oficjalne zezwolenie na symbolikę narodową w szkołach i na zewnątrz szkół (flaga , godło państwowe, hymn).(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
5*
Dokumentacja szkolna w jęz. ojczystym(jak wolno Litwinom w RP)
6*
W dzienniczkach uczniów w rubryce jęz. ojczysty – język polski, a nie jak dotąd litewski,a polski jako jęz. obcy.(jak odpowiednio u Litwinów w w RP)
7*
Identyczne zasady finansowania szkół i przedszkoli poprzez samorządy, taki sam poziom koszyka ucznia (150-300% jak odpowiednio u Litwinów w RP).
8*
Zerwanie ze skandalicznym tworzeniem konkurencyjnych szkół litewskich (dodatkowo poza już istniejącymi samorządowymi) na terenach, gdzie zwarcie zamieszkują Polacy.(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
9*
Wybudowanie sieci szkół i przedszkoli na terenach ,gdzie żyją Polacy , a nie mają w ogóle dostępu do polskich przedszkoli i szkół(patrz komentarze pod artykulem „W spisie stawiam na Polskość” w Kurier Wileński. Dotyczy między innymi Kowna, Kowieńszczyzny, Laudy, Suwalszczyzny, Jonawy i każdego większego miasta na LT,gdzie żyją Polacy(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
10*
Pedagodzy mogą się kształcić w kraju macierzystym i tam zdobywać dyplomy(jak odpowienio u Litwinów w RP)
11*
Dodatki finansowe dla pedagogów pracujących w placówkach mniejszości narodowych.(jak odpowiednio u Litwinów w RP).
12*
Możliwość przerzucania koszyczka uczniów.(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
13*
Najważniejsze decyzje pozostawia się rodzicom, środowiskom szkolnym, organizacjom mniejszości, samorządom (jak odpowiednio u Litwinów w RP)
14*
W szkołach litewskich(na całej Lietuvii) jako język obcy ( na życzenie) język polski(jak litewski, na życzenie,w szkołach litewskich w RP)
15*
Tłumaczenie wszystkich podręczników i ćwiczeniówek na język polski.
16*
Wzięcie poprawki na otoczenie, w którym żyją uczniowie obu mniejszości.W Polsce język litewski jako pomocniczy, dwujęzyczność nazw ulic, miejscowości i wszelkiej informacji.Każdy może sobie wywiesić litewską flagę i z nią się przespacerować itd.
Na Litwie zakazy,nakazy, sądy, nagonka medialna,kary pieniężne.
Litewski uczeń w RP wychodząc ze szkoły widzi litewską nazwę ulicy,po litewsku reklamy w sklepach,po litewsku informację turystyczną,po litewsku menu w restauracjach i kawiarniach,napisy na pomnikach narodowych bohaterów.Jak spojrzy do swojej legitymacji szkolnej, to wolno mu tam mieć swoje litewskie imię i nazwisko.
A co widzi polski uczeń po wyjściu ze szkoły? Jeżeli zobaczy jakiś napis po polsku ,to jest on nielegalny i obłożony grzywnami.

Szanowna Pani Prezydent RL,Szanowni Panowie ministrowie Ażubalis i Sikorski, Panie Lukas, równanie może być tylko w górę, nigdy w dół.

Parytet pozytywny, nigdy negatywny

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.