Łotwa zawiesza umowę z Rosją o obiektach pamięci i pomnikach


Fot. Shutterstock
Łotewski Sejm poparł w drugim, ostatnim czytaniu ustawę o zawieszeniu dwustronnej umowy z Rosją o obiektach pamięci i pomnikach. To pozwoli na zburzenie pomnika żołnierzy radzieckich w Rydze – napisano w oświadczeniu wydanym przez parlament.


Pod koniec marca łotewscy posłowie zatwierdzili zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez publicznych, które zakazują organizowania uroczystości w odległości mniejszej niż 200 metrów od jakiegokolwiek pomnika gloryfikującego zwycięstwo i pamięć armii sowieckiej lub jej żołnierzy, w tym przy pomniku żołnierzy Armii Radzieckiej. Zabroniono również używania symboli gloryfikujących agresję militarną, takich jak stosowane przez rosyjską propagandę liter „Z” i „V”.

Pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej – wyzwolicieli radzieckiej Łotwy i Rygi z rąk okupantów niemiecko-faszystowskich nieoficjalnie nazywany jest Pomnikiem Zwycięstwa. Pomnik został odsłonięty w listopadzie 1985 r., sześć lat przed odzyskaniem przez Łotwę niepodległości, na terenie parku Zwycięstwa, w dzielnicy Rygi zwanej Pardaugawą, czyli Zadźwiniem.

Od dawna obecność pomnika w łotewskiej stolicy wzbudza kontrowersje. Na początku maja opublikowano wyniki sondażu opinii społecznej, z którego wynika, iż 49 proc. ankietowanych opowiedziało się za demontażem pomnika zwycięstwa, przeciwko – 25 proc.

Na podstawie: new.org.pl, wiadomosci.wp.pl