Łotwa wstrzymała wydawanie tzw. złotych wiz Rosjanom i Białorusinom


Fot. pixabay
Rosjanie i Białorusini nie będą już mogli otrzymywać na Łotwie tzw. złotych wiz; ich przyznawanie będzie zawieszone do 30 czerwca 2023 roku – postanowił w czwartek, 7 marca, parlament w Rydze.Zaostrzone zostały również ramy prawne dotyczące wydawania i cofania zezwoleń na pobyt. Teraz będzie można pozbawić zezwolenia osoby, które popierają zbrodnie wojenne. Ta sama regulacja będzie miała też zastosowanie przy przyznawaniu obywatelstwa.

Według danych Urzędu ds. Migracji, Łotwa przyznała zezwolenie na pobyt czasowy ponad 10 tys. Rosjan. Niecała połowa z nich uzyskała tzw. złotą wizę poprzez zakup nieruchomości. Obywatele państw spoza UE mogą ubiegać się o ten rodzaj zezwolenia na pobyt, jeśli kupują nieruchomość na Łotwie lub inwestują tu pieniądze. Ponadto ponad 40 tys. obywateli rosyjskich posiada zezwolenie na pobyt stały w tym kraju.

Jak podkreśla agencja dpa, tzw. złote wizy od lat budzą kontrowersje, ponieważ są kartą wjazdu do wszystkich krajów UE i dają prawo do swobodnego przemieszczania się po terytorium Wspólnoty. W liczącej 1,9 mln obywateli Łotwie mieszka duża mniejszość rosyjskojęzyczna.

Na podstawie: dpa, PAP