Łotwa: po 500 euro jednorazowej zapomogi na każde dziecko


Fot. BNS
Rząd Łotwy w piątek, 26 lutego, postanowił wypłacić jednorazowe wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci – po 500 euro na każde dziecko. Zapomogę otrzymają m. in. rodziny, w których dzieci urodzą się w okresie obowiązywania stanu wyjątkowego – do 6 kwietnia. Pieniądze zostaną przyznane ze środków na nieprzewidziane wydatki.
Ogólna kwota jednorazowego wsparcia wyniesie ogółem 182,08 mln euro. W marcu br. wypłacone zostanie na 364 097 dzieci.

Od 1 marca po 500 euro na każde dziecko otrzymają osoby, które mają prawo do zasiłku wychowawczego do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, osoby, które mają prawo do państwowego świadczenia rodzinnego (pieniądze te są wypłacane do ukończenia przez dziecko 15. roku życia, w niektórych przypadkach – do 20. roku życia) czy zapomogę na dziecko niepełnosprawne, jak również osobom uprawnionym do pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Jednorazową zapomogę otrzymają również rodziny, w których dzieci urodzą się w okresie obowiązywania stanu wyjątkowego – do 6 kwietnia.

Łotewska Państwowa Agencja Ubezpieczenia Społecznego wypłaci zapomogi automatycznie. Nie będą wyliczane z nich podatki, egzekwowane długi i inne odliczenia.

Na podstawie: bns.lt