Łotwa opublikuje dokumenty KGB w internecie


Fot. AFP/Scanpix
W czwartek, 4 października, parlament łotewski zdecydował, że jeszcze w tym roku upubliczni dokumenty KGB w internecie. Za przyjęciem tej decyzji głosowało 71 parlamentarzystów, przeciwko był jeden.Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem w tym roku w internecie udostępnione zostaną książki telefoniczne pracowników KGB, listy współpracowników oraz tajne kartoteki. Pozostałe dokumenty będą publikowane w kolejnych latach. Wszystkie materiały były przechowywane w dawnych archiwach Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Łotwy.  

Centrum Dokumentacji Następstw Totalitaryzmu do 3 grudnia ma przekazać wszystkie dokumenty Łotewskiemu Archiwum Narodowemu, które 31 grudnia opublikuje je na swojej stronie internetowej. Od 1 maja 2019 roku stopniowo udostępniane będą także inne materiały: dzienniki rejestracji akt osobowych i służbowych usuniętych agentów i rezydentów KGB, materiały dotyczące nieudanych werbunków, jak również akta operacyjne KGB oraz inne dokumenty tej organizacji i jej poprzedników.

Zdaniem litewskiego portalu LRT w sprawie upublicznienia działalności sowieckich służb bezpieczeństwa Łotwa wykonała jeszcze bardziej radykalny krok niż Litwa i udostępniła również nazwiska tych agentów KGB, którzy już przyznali się do współpracy.  

W przyjętym rozporządzeniu odrzucono wymóg publicznego udostępniania dokumentów KGB zgodnie z procedurą ustanowioną przez rząd w trakcie badań naukowych. 31 maja 2018 roku Komisja ds. Badań nad Dokumentami KGB Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Ludowej przekazała rządowi ostateczny raport dotyczący publikacji dokumentów KGB. Komisja opracowała harmonogram upubliczniania tych dokumentów na przestrzeni kilku lat, ma on jednak tylko charakter rekomendacyjny.

Z kolei Łotewska Służba Bezpieczeństwa Narodowego – Urząd Ochrony Konstytucji sprzeciwia się publikacji dokumentów w internecie. W jej ocenie może to zaszkodzić zaufaniu publicznemu wobec służb specjalnych.

Na podstawie: bns.lt, lrt.lt