Łotwa nie wpuszcza osób, które popierają wojnę Rosji przeciwko Ukrainie


Fot. pixabay
Osoby, które przybywają z Rosji czy Białorusi na granicę Łotwy i popierają rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, nie są wpuszczane na Łotwę – poinformowała łotewska straż graniczna.
Guntis Pujats
, komendant straży granicznej Łotwy, podkreślił, że osoby przybywające z Rosji i Białorusi są poddawane kontroli przez straż graniczną i państwowe służby bezpieczeństwa. Ci, którzy popierają rosyjską agresję, nie otrzymują pozwolenia na wkroczenie na terytorium Łotwy – dodał Pujats, cytowany przez agencję LETA.

W niektórych przypadkach przybywający są proszeni o podpisanie dokumentu, w którym wyrażony jest brak zgody dla rosyjskiej agresywnej polityki. Od początku pełnowymiarowej wojny z uwagi na te wymogi nie wpuszczono na Łotwę ok. 60 osób.

Pujats poinformował też, że od początku tego roku wschodnią granicę Łotwy przekroczyło ok. 120 tys. Ukraińców. Większość przybyłych od strony Rosji Ukraińców wykorzystuje terytorium Łotwy do tranzytu, jedynie niewielka liczba pozostaje w tym kraju.

Na podstawie: PAP, LETA