LOTOS rozpocznie odwierty na Litwie


Prezes grupy LOTOS S.A. Paweł Olechnowicz, fot.wilnoteka.lt
Od wczoraj z dwudniową wizytą na Litwie przebywa prezes grupy LOTOS S.A. Paweł Olechnowicz. Celem wizyty jest zaprezentowanie władzom Litwy osiągnięć koncernu w polskiej gospodarce w regionie, strategii Grupy Kapitałowej na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2020, a także szczegółów rozwoju aktywności gospodarczej Grupy Kapitałowej na Litwie.
„Poinformowałem premiera, że zdecydowaliśmy się na wykonanie pierwszego odwiertu w celu ustalenia potencjału gazu łupkowego” - powiedział dziennikarzom prezes grupy LOTOS S.A. Paweł Olechnowicz. Dodał, że grupa LOTOS S.A. będzie uczestniczyła w nowych przetargach na koncesje poszukiwawcze i wydobywcze węglowodorów. Kiedy rozpoczną się prace odwiertowe - prezes nie poinformował.

Szef kancelarii litewskiego rządu Deividas Matulionis pozytywnie ocenił plany LOTOS S.A. na Litwie. D. Matulionis potwierdził, że litewska baza prawna jest przygotowana, co pozwala na rozpoczęcie prac pilotażowych. Przetargi na koncesje poszukiwawcze zostaną prawdopodobnie ogłoszone wiosną.

Polski koncern LOTOS obecny na litewskim rynku już od dwunastu lat jest największą firmą wydobywczą na Litwie. Jest stuprocentowym akcjonariuszem grupy kapitałowej LOTOS GEONAFTA i jednocześnie liderem w wydobyciu ropy naftowej na Litwie. Prowadzi działalność wydobywczą, rafineryjną i handlową.

Według danych amerykańskiej agencji informacyjnej ds. zasobów energetycznych Energy Information Administration, złoża gazu łupkowego znajdują się w południowo-zachodniej części Litwy, ciągną się w stronę Polski i obwodu kaliningradzkiego. Złoża mają się znajdować na głębokości od 1,5 do 2 km. Szacuje się, że gazu łupkowego wystarczyłoby na zaspokojenie potrzeb na 30-50 lat.

Na podstawie: bns.lt, PAP     

Komentarze

#1 LOTOS powierci - moze

LOTOS powierci - moze przewietrzy to zatęchłe myslenie litewskich nacjonalistów

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.