Litwini w Polsce


Fot. wilnoteka.lt
Litwini funkcjonują w polskiej świadomości i w polskich mediach. W wielu publikacjach można na bieżąco śledzić informacje o tym, co się dzieje w relacjach polsko-litewskich. Choć na temat sytuacji Polaków na Litwie zdania są podzielone, wszystkim zależy na tym, aby w Polsce Litwini czuli się dobrze, a Rzeczpospolita uchodziła za kraj przyjazny i otwarty.
Mimo że w Warszawie dyskusje nad polityką polsko-litewską odbywają się bardzo często, sami polscy Litwini podchodzą do tego tematu dość pogodnie i z klasą. Litewska twórczość na Suwalszczyźnie jest pielęgnowana. Puńsk na swojej stronie internetowej regularnie zaprasza na nowe wydarzenia. W lipcu, w Sejnach, mieliśmy okazję oglądać występy zespołów muzycznych z okazji „Dnia Koronacji Króla Litwy Mendoga”. W Puńsku miał miejsce „XXI Festiwal Teatrów Stodolanych”, a także odbyły się „Dni Puńska 2012”. W Šilainė można było wziąć udział w „Imprezie na Anny” - wydarzeniu etnograficznym okraszonym tradycjami litewskimi. Na Uniwersytecie Warszawskim w kwietniu 2012 roku zorganizowano cykl otwartych spotkań „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”, podczas których prof. Tomas Venclova wygłosił wykład „Litwin o stosunkach polsko-litewskich”, rozszerzając znajomość tematu wśród polskich studentów.

Jednak jednym z najważniejszych kroków, zmierzających do poprawy relacji polsko-litewskich, stało się zagwarantowanie, rozporządzeniem wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej, możliwości nauczania w szkołach w językach ojczystych mniejszości narodowych. Ponadto zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r.), w czerwcu 2009 roku, na koszt MSWiA w trzydziestu miejscowościach gminy Puńsk zamontowano dwujęzyczne tablice drogowe.

Co więcej, litewska mniejszość aktywnie działa w czterech organizacjach pozarządowych o charakterze narodowym. Stowarzyszenie Litwinów w Polsce (SLwP) 20 lat temu rozpoczęło redagowanie czasopisma „Suvalkietis” w Suwałkach i zorganizowało celebrowanie mszy świętej w języku litewskim. Wspólnota Litwinów w Polsce (LLB) skupia litewskie organizacje, instytucje oświaty, kultury oraz inne instytucje społeczne, reprezentuje interesy mniejszości litewskiej zarówno w Polsce, na Litwie jak i w Światowej Wspólnocie Litwinów. Istnieje również Stowarzyszenie św. Kazimierza, dbające o kulturowe, duchowe i materialne oblicza litewskiej mniejszości narodowej w Polsce czerpiąc z solidaryzmu narodowego i wiary rzymskokatolickiej oraz Stowarzyszenie Młodzieży Litewskiej w Polsce. Natomiast od roku 2002 działa Fundacja Biskupa Antanasa Baranauskasa „Dom Litwinów” w Sejnach, która znana jest z aktywnego uczestnictwa w działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Litwini swoim wkładem etnicznym w wyraźny sposób ubogacają polską kulturę, stają się tym samym źródłem inspiracji. Twórczość litewskich artystów może stać się pomostem do utrzymywania dobrych relacji między sąsiednimi krajami.

Na podstawie: punsk.com.pl, wikipedia.pl, inf. wł  

Komentarze

#1 Państwo polskie gwarantuje

Państwo polskie gwarantuje litewskiej mniejszości wszystko to, czego uparcie odmawiają władze litewskie mniejszości polskiej.
Polska gwarantuje poszanowanie godności i prawo do samostanowienia.
Litwa tymczasem dąży do asymilacji polskiej mniejszości metodą lituanizacji poprzez wynarodawianie.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.