Litwini rzadziej niż Łotysze i Estończycy zwracają się do lekarzy


Fot. sam.lrv.lt
Badania wykazały, że Litwini są najmniej skłonni ze wszystkich mieszkańców krajów bałtyckich do szukania pomocy medycznej. W porównaniu z Łotyszami i Estończykami Litwini nie tylko najrzadziej odwiedzają lekarzy, gdy są chorzy, ale także rzadziej niż ich sąsiedzi przeprowadzają coroczne badania lekarskie.

Takie tendencje ujawniło reprezentatywne badanie populacji krajów bałtyckich przeprowadzone na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Gjensidige. Respondentów zapytano, jak często odwiedzają lekarza.

Badanie wykazało, że 41 proc. Litwinów i 45 proc. Estończyków chodzi do lekarza, gdy są chorzy. Tymczasem na Łotwie ludzie chętniej konsultują się z lekarzami – co drugi Łotysz zwraca się o pomoc, gdy ma objawy choroby.

„Koronawirus zmienił przyzwyczajenia obywateli dotyczące odwiedzania lekarzy. Widzimy, że większość konsultuje się z lekarzami na odległość, aby chronić siebie i innych, ale dane liczbowe pokazują, że bardzo duża część ludzi nie szuka pomocy medycznej i jest skłonna do samoleczenia, jeśli wystąpią objawy choroby” – mówi Viktorija Katilienė ze spółki ubezpieczeniowej Gjensidige.

Zdaniem lekarza rodzinnego Juliusa Dabkusa, międzynarodowe statystyki pokazują, że Litwa zajmuje czołowe miejsca w Unii Europejskiej pod względem liczby chorych i hospitalizowanych, ale ludzie na Litwie ostatnio zmienili swoje nawyki odwiedzania lekarzy.

„Zwykle zwracają się ci, którzy odczuwają objawy choroby. Nastąpiło znaczące zmniejszenie przepływu pacjentów, którzy przestrzegali własnego harmonogramu wizyt u lekarza i odwiedzali lekarza rodzinnego, żeby sprawdzić ciśnienie krwi, przedłużyć recepty lub po prostu z przyzwyczajenia. Najczęściej przychodzą na konsultacje w zakresie chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego” – mówi lekarz rodzinny.

Zdaniem Juliusa Dabkusa, w przypadku wystąpienia choroby, trzeba reagować i szukać pomocy, a nie ignorować ją i „zaniedbywać”. Jednak trzeba bardzo dobrze ocenić, czy wizyta jest konieczna, czy potrzeby pacjenta można zaspokoić poprzez konsultację na odległość.

Profilaktyką zdrowotną zajmuje się najmniejsza część litewskiego społeczeństwa w porównaniu z Łotyszami i Estończykami. Według sondażu tylko 16 proc. ludność naszego kraju raz w roku przeprowadza profilaktyczną kontrolę stanu zdrowia. W Estonii 21 proc. poddaje się profilaktycznej kontroli zdrowia raz w roku, a na Łotwie 27 proc. populacji.

„Badania profilaktyczne pozwalają na wczesne wykrycie różnych chorób lub wykrycie jak dotąd zaawansowanych zmian zdrowotnych. Najczęściej są to choroby onkologiczne, choroby krwi, choroby układu krążenia, cukrzyca” – mówi J. Dabkus.

Lekarz rodzinny zaleca wykonanie badań krwi i moczu, elektrokardiogramu i USG narządów wewnętrznych raz w roku. „Pacjenci z chorobami przewlekłymi powinni okresowo odwiedzać lekarza w okolicy i monitorować przebieg choroby” – podkreśla Dabkus.

Na podstawie: BNS