Litwini oszczędzają najmniej w UE


Mieszkańcy Litwy oszczędzają najmniej, fot. Christian Dubovan
Mieszkańcy Litwy oszczędzają najmniej w porównaniu z obywatelami państw Unii Europejskiej. Bank Litewski uważa, że duży wpływ ma zaufanie ludności do gospodarki.

Ekonomista Laura Gudauskaitė z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Litewskiego, mówi, że teraz ludzie nie oszczędzają, ale pożyczają na duże zakupy.

„Wskaźnik zaufania obywateli Litwy poprawił się w ciągu ostatnich kilku lat i znacznie przewyższa długoteminową średnią. Coraz więcej osób pożycza na duże zakupy – nowe mieszkanie, samochód i w ten sposób przyjmuje długoterminowe zobowiązania finansowe. Krótko mówiąc, przestajemy oszczędzać właśnie wtedy, gdy odłożyć pieniądze jest najłatwiej” – komentuje L. Gudauskaitė.

Według ostatnich danych Eurostatu, litewska stopa oszczędności gospodarstw domowych wynosi minus 0,5%, na Łotwie sięga ona 2,7%, w Estonii – 11,3%. Średnia w krajach Unii Europejskiej – 10,8 %. Oszczędności obywateli obliczane są na podstawie dochodu pomniejszonego o poniesione koszty.

Zdaniem L. Gudauskaitė, społeczeństwo musi myśleć o odkładaniu pieniędzy, gdy nie ma większych problemów w gospodarce kraju: „Najprostszym sposobem na stworzenie rezerwy finansowej na nieprzewidywane wydarzenia jest właśnie taki czas ekonomiczny, jak teraz. Obecnie płace rosną, bezrobocie maleje, dlatego zbyt optymistycznie nastawieni chcemy nabyć dobra luksusowe za pożyczone pieniądze”.

Według sondażu Banku Litewskiego, co trzecia osoba z oszczędności nie mogłaby przetrwać dłużej niż 30 dni. L. Gudauskaitė twierdzi, że rezerwy finansowej powinno wystarczyć na około 6 miesięcy i musi być oddzielona od innych oszczędności.Na podstawie: BNS.lt