Litwini nakarmią Białorusinów bananami


Litewski importer owoców i warzyw - spółka UAB Ipsun - planuje poważnie zająć się białoruskim rynkiem i stworzyć konkurencję dla miejscowego biznesu.
W rozwój biznesu na Białorusi Litwini planują zainwestować około 5 mln dolarów. Środki te zostaną skierowane na stworzenie logistycznych schematów dostaw owoców i warzyw, stworzenie parku transportowego oraz na szkolenia pracowników.

Obecnie spółka litewska dzierżawi magazyny w Mińsku. Z czasem Litwini planują jednak stworzenie największej sieci dystrybucyjnej obejmującej całe terytorium Białorusi.

Dyrektor UAB Ipsun Saulius Urbonas podkreślił, że na Białoruś będą dostarczane tylko te produkty, które nie są uprawiane w kraju.

Więksi białoruscy importerzy, po krachu płockiej firmy Frutreal w 2007 roku, powinni przygotowywać się na wejście na rynek nowego konkurenta.

Z największych firm na Białorusi eksportujących owoce i warzywa należy wymienić spółki Frutimport i Skyfruit.

Na podstawie: Bialorus.pl