Litwini najchętniej dzwonią przez Internet


48 procent Litwinów korzysta z Internetu, fot. fcblfl.com
Mieszkańcy Litwy najchętniej spośród mieszkańców Unii korzystają z rozmów telefonicznych przez Internet, na przykład poprzez serwis Skype – wynika z najnowszych danych Eurobarometru. Internetowego łącza do rozmów telefonicznych używa sześć z dziesięciu gospodarstw domowych na Litwie, czyli aż 65 procent Litwinów. Średni wskaźnik europejski wynosi 22 procent.
Jednocześnie Litwini nie utracili sentymentu do telefonów stacjonarnych –  liczba gospodarstw domowych, które korzystają ze stałego łącza, w porównaniu z rokiem 2008 wzrosła o 11 procent. Jest to drugi wynik w skali Europy, zaraz za Portugalią.

Mimo to odsetek rodzin, które mają tylko telefon komórkowy, przewyższa odsetek gospodarstw z telefonem stacjonarnym i komórkowym (odpowiednio 52 i 37 procent).

Mieszkańcy Litwy są także większymi entuzjastami portali społecznościowych niż obywatele innych krajów UE. 40 procent Litwinów korzysta z takich portali, jak Facebook, MySpace czy Twitter, podczas gdy średni wskaźnik europejski wynosi 35 procent.

Odnotowuje się przewagę Litwinów, chociaż na Litwie Internet jest mniej rozpowszechniony niż w krajach Unii. Z dostępu do sieci w domu korzysta 57 procent obywateli UE i 48 procent Litwinów. Litwa przoduje wśród państw europejskich pod względem korzystania z kablowego łącza internetowego. Z kolei nowoczesny Internet szerokopasmowy jeszcze nie jest tu popularny (48 do 29 procent), tak samo jak łącze ADSL (35 do 6 procent).

Badanie Eurobarometru wykazuje, że 43 procent gospodarstw domowych w UE nie ma dostępu do Internetu. Tymczasem wdrażany unijny program zwany "Agendą cyfrową" ma na celu zapewnienie wszystkim Europejczykom dostępu do Internetu do roku 2020.

Co prawda wiele osób, które nie mają w domu Internetu twierdzi, że wcale go nie potrzebuje, jednak Komisja Europejska uważa, że "gdyby wszyscy byli świadomi potencjalnych korzyści wynikających z Internetu, jak dostęp do nowoczesnych usług czy telepraca, prawdopodobnie więcej osób chciałoby z niego korzystać".

Na podstawie: ec.europa.eu, PAP