Litwini najbardziej ufają prezydent Dali Grybauskaitė


Na Litwie odbyły się wybory najbardziej zaufanych osób. W sądzie opinii publicznej respondenci mieli wskazać działaczy społecznych do których mają największe zaufanie. Wcześniej nie została podana żadna lista. Ogółem ankietowani, u schyłku roku, wybrali 78 takich osób.
Jak informuje dziennik litewski ”Respublika”, niewątpliwym zwycięzcą została prezydent Dalia Grybauskaitė. Według badania, wykonanego w dniach 23-30 listopada przez przedsiębiorstwo badań rynku i opinii publicznej ”Baltijos tyrimai” (”Badania bałtyckie”), lider państwa ma zaufanie u prawie połowy dorosłych mieszkańców kraju – 47 proc.

Drugie miejsce w tej sądzie zdobył członek Europarlamentu, lider ”Partii Pracy” Wiktor Uspaskich. Ufa mu 8 proc. respondentów.

Do czołowej trójki trafiła również przewodnicząca Sejmu i wiceprzewodnicząca partii konserwatywnej Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci Irena Degutienė. 7 proc. ankietowanych oceniło pozytywnie jej osobowość i działalność.

Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Waldemar Tomaszewski, zajął 20. miejsce. Ufa mu 0,8 proc. mieszkańców Litwy (w roku 2008 – 0,1 proc.). Lider AWPL zostawił za sobą m.in. Ministra spraw zagranicznych Vygaudasa Ušackasa, polityków Arūnasa Valinskasa, Kazimierę Prunskienė itd.

Szósta część badanych odpowiedziała, że nie ma takich działaczy politycznych, którym mogliby ufać albo w ogóle nie udzieliła odpowiedzi na pytanie.