Litwini aktywniej podróżują do Warszawy, Estończycy i Łotysze po krajach bałtyckich


Fot. madeinvilnius.lt
Mieszkańcy krajów bałtyckich korzystają z odnowionych tras „Lux Express” z różną intensywnością. Litwini najaktywniej podróżują do Warszawy, natomiast Łotysze i Estończycy częściej wybierają wycieczki łączące Tallin, Rygę i Wilno.


W maju przewoźnik pasażerski „Lux Express” wznowił rejsy między trzema stolicami państw bałtyckich, a w połowie czerwca na trasie Wilno–Warszawa.

Jednak przewoźnicy pasażerscy zauważają, że Litwini, Łotysze i Estończycy priorytet nadają różnym kierunkom. Na przykład 39 proc. wszystkich pasażerów, wybierający trasę do stolicy Polski są mieszkańcami Litwy  najaktywniej korzystają z odnowionych rejsów w tym kierunku.

Tymczasem Łotysze i Estończycy najintensywniej korzystają z tras „Lux Express” WilnoRyga, WilnoTallin i RygaTallin  kupują dwie trzecie wszystkich biletów.

„Wznowiliśmy wszystkie poprzednio działające trasy, ożywienie w ruchu pasażerskim jest stopniowe i osiągnęło połowę ruchu obsługiwanego w tym samym czasie w ubiegłym roku”  powiedział Rait Remmel, kierownik ds. rozwoju biznesu międzynarodowego „Lux Express”.

Zauważa również, że aktywność litewskich podróżników wraca najwolniej ze wszystkich krajów bałtyckich, obecnie osiągając zaledwie jedną trzecią zeszłorocznego ruchu.

„W pierwszych dniach, gdy tylko odnowiliśmy międzynarodowe trasy w krajach bałtyckich, wszystkie bilety zostały wykupione tego samego dnia podróży lub w przeddzień. Teraz zauważamy, że planowanie podróży zawczasu powróciło  mieszkańcy rezerwują bilety z dwutygodniowym wyprzedzeniem, co świadczy o powrocie zainteresowania podróżami i zaufania pasażerów” – powiedział przedstawiciel „Lux Express”. 

Przedstawiciel przewoźników pasażerskich zauważa, że w tym roku podróże do krajów sąsiednich stają się coraz bardziej popularne we wszystkich krajach bałtyckich, dlatego oczekuje się stale rosnącej liczby pasażerów. Zgodnie z zalecanymi wymogami bezpieczeństwa, wszystkie autobusy „Lux Express” są dezynfekowane po każdej podróży, a pasażerowie są wyposażeni w środki dezynfekujące. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo, Lux Express oferuje każdemu pasażerowi, który chce więcej prywatności, możliwość zarezerwowania sąsiedniego miejsca za połowę normalnej ceny biletu.

 

Na podstawie: madeinvilnius.lt