„Litwę tworzyliśmy wspólnie”


Fragment wystawy „Litwę tworzyliśmy wspólnie”, fot. wilnoteka.lt
Z okazji 100-lecia niepodległości Litwy w Domu Wspólnot Narodowych w Wilnie otwarta została wystawa pt. „Litwę tworzyliśmy wspólnie” prezentująca wkład przedstawicieli mniejszości narodowych w tworzenie litewskiej państwowości. Prezentację przygotowali historycy z Uniwersytetu Wileńskiego. Jest to wystawa wędrująca: będzie prezentowana w bibliotekach, ośrodkach kultury, szkołach na Litwie, jak również za granicą.


„W przygotowaniu wystawy towarzyszyły nam dwie podstawowe idee. Po pierwsze, chcieliśmy uniknąć szablonów, dlatego nie wymienialiśmy osób powszechnie znanych jako przedstawiciele tej czy innej narodowości. Jednym z zadań było bowiem poszerzenie naszej wiedzy. Druga sprawa – i chyba najważniejsza – pokazać na jednej wystawie wszystkie mniejszości narodowe” – powiedziała Wilnotece doc. Jurgita Verbickienė, kuratorka wystawy, historyk z Uniwersytetu Wileńskiego.

„Litwę budowali przedstawiciele różnych narodowości. Wystawa zaczyna swoją podróż po Litwie, prezentując bardzo ciekawe fakty z historii Litwy, być może nawet nieznane. Fakty i ludzi pokazujące, że od stuleci na Litwie mieszkali nie tylko Litwini, nie tylko Litwini stanowili elitę nauki, kultury, architektury. Nie tylko w ciągu ostatnich 100 lat, nie tylko w dwudziestoleciu międzywojennym, ale już w XIV wieku, kiedy przybyli Żydzi i Karaimi, kiedy nasi książęta wystosowali listy z zaproszeniem do przybycia na Litwę, przedstawiciele różnych kultur odnajdywali dla siebie miejsce w naszym państwie" – zaznaczyła dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL dr Vida Montvydaitė.

Autorzy wystawy przedstawili historię Litwy przez pryzmat znanych osób różnych narodowości: naukowców, lekarzy, działaczy społecznych, literatów. Są to między innymi jeden z przywódców powstania styczniowego Zygmunt Sierakowski, etnograf, badacz kultury Dalekiego Wschodu Bronisław Piłsudski, tatarski działacz Leon Kryczyński czy prekursor litewskiej kardiologii, żydowski lekarz Boris Efros.

Poszczególne plansze poświęcone są różnorodności językowej i wyznaniowej Litwy, a nawet dziedzictwu kulinarnemu.

Jest to wystawa wędrująca, która będzie prezentowana w bibliotekach, ośrodkach kultury, szkołach. Prezentacja została przygotowana również w wersji angielskiej, a jeśli będzie potrzeba, zostanie przetłumaczona też na inne języki.

 

Zdjęcia: Igor Konin
Montaż: Edwin Wasiukiewicz