Litwa zawsze na tak!


Fot. wilnoteka.lt
Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie organizacji pozarządowej "VoteWatch Europe", przedstawiciele Parlamentu Europejskiego Litwy i Francji nie lubią negować proponowanych aktów prawnych, dlatego zwykle głosują "za".
Statystyki pokazują, że spośród 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, europarlamentarzyści z Wielkiej Brytanii najczęściej głosują przeciw proponowanym aktom prawnym. Z kolei reprezentanci PE Litwy i Francji praktycznie zawsze oddają głosy za przyjęciem nowych regulacji prawnych.

Przychylne wobec nowych aktów prawnych proponowanych przez PE są również Łotwa, Finlandia, Grecja oraz Cypr.

Na drugim biegunie znajdują się przedstawiciele PE Wielkiej Brytanii, Austrii i Danii, którzy najczęściej głosują przeciw proponowanym zmianom.

Badaniem objęto kraje członkowskie UE począwszy od 2009 roku.

Warto przypomnieć, że "VoteWatch Europe" to niezależna organizacja, której misją jest przybliżenie mieszkańcom Unii Europejskiej działalności Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej ( zwanej niegdyś  Radą Ministrów lub Radą Ministrów UE ). Dzięki aktualnym danym statystycznym dostępnym na stronie internetowej "VoteWatch Europe" -  http://www.votewatch.eu/en/about-us.html  - można się przekonać, że proces decyzyjny przebiegający na szczeblu europejskim, mimo że skomplikowany, jest jednak przejrzysty. 

Na podstawie: delfi.lt, votewatch.eu

Komentarze

#1 Nie pojmuję, czemu ci

Nie pojmuję, czemu ci politycy oni zawsze tacy happy w przyjmowaniu nowych regulacji prawnych... No, ale przynajmniej wiadomo, gdzie można sprawdzić ich nieraz nieudolne decyzje.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.