Litwa wydala tymczasowego chargés d’affaires Rosji


Na zdjęciu: budynek MSZ RL, fot. urm.lt
Litwa wydala z kraju tymczasowego chargés d’affaires (chargés d’affaires ad interim) Rosji Siergieja Riabokonia za działania i oświadczenia niezgodne ze statusem dyplomaty, w poniedziałek, 3 października, podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej. S. Riabokoń został ogłoszony persona non grata na Litwie i powinien opuścić jej terytorium w ciągu pięciu dni.
„Niniejsza decyzja została podjęta przez Litwę w oparciu o przedstawioną przez odpowiedzialne instytucje informację, która dowodzi, że działania i oświadczenia Siergieja Riabokonia w ostatnim czasie są niezgodne ze statusem dyplomaty, należy je traktować jako wtrącanie się w sprawy wewnętrzne państwa przyjmującego i dlatego uważane są za naruszenie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych” – czytamy w oświadczeniu litewskiego resortu spraw zagranicznych.

Wezwanemu do Ministerstwa Spraw Zagranicnzych Republiki Litewskiej przedstawicielowi Ambasady Federacji Rosyjskiej w Wilnie wręczono również ostry protest w związku z realizowaną przez reprezentowany przez niego kraj aneksją czterech okupowanych regionów Ukrainy – donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego.

Decyzja o wydaleniu S. Riabokonia oznacza, że Rosja będzie musiała mianować nowego kierownika ambasady w Wilnie.

Tymczasowy chargés d’affaires Rosji kieruje rosyjską placówką dyplomatyczną w Wilnie od kwietnia br., po tym, gdy Litwa w reakcji na dokonane przez wojska rosyjskie morderstwa w podkijowskiej Buczy obniżyła rangę litewsko-rosyjskich stosunków dyplomatycznych, wydaliła z kraju ambasadora Rosji Aleksieja Isakowa i odwołała swego ambasadora z Moskwy Eitvydasa Bajarūnasa.

Na podstawie: bns.lt