Litwa - uczestnikiem programu rozwoju talentów FIFA


Fot. pixabay
Litewska Federacja Piłki Nożnej otrzymała dobre wieści od FIFA - nasz kraj został wybrany z pośród innych krajów do udziału w globalnym programie rozwoju młodych talentów. W lutym Litewska Federacja Piłki Nożnej złożyła wniosek do Departamentu Wyższej Doskonałości FIFA, którego eksperci, zgodnie z kryteriami wyboru, pozytywnie ocenili potencjał litewskiego ekosystemu piłkarskiego.Na podstawie analizy eksperckiej od 2021 r. Federacja będzie mogła uczestniczyć w programach szkoleniowych i edukacyjnych oraz otrzymywać specjalną pomoc w celu poprawy wyników akademii piłkarskich, struktury zawodów, konkurencyjności drużyn narodowych, ocenić potrzeby rozwojowe utalentowanych dziewcząt i chłopców.

Kierownictwo Litewskiej Federacji Piłki Nożnej cieszy się kolejną okazją do zastosowania dobrej praktyki i doświadczenia ekspertów FIFA w rozwoju młodzieżowej piłki nożnej w tym kraju. „Rosnące zaangażowanie w projekty FIFA świadczy o zaufaniu do litewskiej piłki nożnej i międzynarodowym uznaniu naszych działań. Mamy szansę obiektywnie ocenić mocne i słabe strony naszych akademii w kontekście globalnym" - powiedział Tomas Danilevičius, prezes Litewskiej Federacji Piłki Nożnej.

Program rozwoju talentów FIFA ma na celu zapewnienie, że każda utalentowana osoba ma szansę. Większość federacji piłkarskich koncentruje się tylko na narodowych drużynach dorosłych, ale są one zawsze jedynie produktem rozwoju piłki nożnej w tym kraju.

„Zrównoważony rozwój to praca długoterminowa, która wymaga poświęcenia, zaufania i cierpliwości” - podsumowując potrzebę programu powiedział Arsène Wenger, znany trener piłki nożnej i obecny kierownik globalnego rozwoju piłki nożnej FIFA.

Twórcy programu zauważają, że głównym zadaniem FIFA jest pomoc federacjom krajów w osiągnięciu ich potencjału, efektywnego rozwoju talentów, a tym samym poprawa konkurencyjności drużyn.

 

Na podstawie: ELTA