Litwa traci rocznie 180 mln euro z powodu podrabiania towarów


Fot. pixabay.com
Bezpośrednie roczne straty z powodu podrabiania i piractwa w 11 kluczowych sektorach gospodarki Unii Europejskiej sięgają 60 mld euro, wynika z najnowszych danych szacunkowych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Roczne straty Litwy sięgają 180 mln euro. Szacuje się, że w Polsce straty każdego roku sięgają 9,5 mld zł w 11 sektorach.
 
 
 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej podaje, że całkowite straty wynoszą 7,4 proc. sprzedaży w następujących sektorach: kosmetyki i higiena osobista, odzież, obuwie i akcesoria, artykuły sportowe, zabawki i gry, biżuteria i zegarki, torebki i bagaż, nagrania muzyczne, napoje spirytusowe i wina, produkty farmaceutyczne, pestycydy i smartfony. W analizie oszacowano, że w sektorach tych w całej UE bezpośrednio traci się nawet 468 tys. miejsc pracy.

Litwa z powodu podrobionych towarów traci około 62 mln rocznie, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 63 euro. Na Litwie największe starty z powodu podrobionych towarów oszacowano w trzech sektorach: odzież, obuwie i akcesoria. Te sektory są największe spośród wszystkich analizowanych pod względem wielkości sprzedaży i zatrudnienia w całej Unii Europejskiej.

W Polsce roczne straty spowodowane podrabianiem i piractwem szacuje się na 9,5 mld zł, co stanowi 10 proc. sprzedaży w 11 sektorach. Zgodnie z analizą w ujęciu ogólnym całkowita wartość sprzedaży utraconej w Polsce odpowiada kwocie 252 zł na mieszkańca rocznie.

Według raportu, obecność podrabianych towarów na rynku prowadzi do strat sięgających około 6,9 mld euro rocznie w sektorze produktów kosmetycznych i higieny osobistej w UE. Stanowi to 10,6 proc. całkowitej sprzedaży w tym sektorze. W Polsce szacowane straty w sektorze produktów kosmetycznych i higieny osobistej to 1,4 mld zł, co stanowi 14,1 proc. całkowitej sprzedaży w tym sektorze.

Szacunkowe dane znajdują się w opublikowanym w czwartek raporcie z 2019 r. na temat statusu ochrony praw własności intelektualnej, w którym zebrano wyniki prac w zakresie sprawozdawczości EUIPO na poziomie unijnym i globalnym. Obejmuje on badania dotyczące ilości towarów podrobionych i pirackich w handlu międzynarodowym, a także pokazuje udział gospodarczy sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej we wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy.

EUIPO od 2012 do 2016 roku śledził gospodarcze skutki podrabiania w 11 kluczowych sektorach gospodarki w UE, o których wiadomo, że są narażone na naruszenia praw własności intelektualnej.

Na podstawie: elta.lt, money.pl