Litwa: sejm obniżył cenzus wieku kandydatom do parlamentu do 21 lat


Na podstawie: lrs.lt
Odtąd do sejmu Litwy będą mogły kandydować osoby, które ukończyły 21 lat. We czwartek, 21 kwietnia, posłowie obniżyli cenzus wieku kandydatom do parlamentu z 25 do 21 lat. Za stosowną poprawką do Konstytucji głosowało 101 posłów, 4 było przeciwko, 22 wstrzymało się od głosu.


Głosowanie ws. poprawki do Konstytucji odbywa się dwukrotnie z trzymiesięczną przerwą i za każdym razem mają ją poprzeć co najmniej dwie trzecie składu poselskiego, tj. 94 posłów w 141-osobowym Sejmie RL.

Podczas pierwszego głosowania za przyjęciem poprawki zakładającej obniżenie cenzusu wieku kandydatom do parlamentu z 25 do 21 lat głosowało 95 posłów, 1 był przeciwko, 12 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Poprawkę ws. obniżenia cenzusu wieku osób kandydujących do sejmu do 21 lat zgłosiła przewodnicząca parlamentu, przewodnicząca Ruchu Liberałów Viktorija Čmilytė-Nielsen jeszcze w minionej kadencji. 

Argumentowała wówczas, że zgodnie z obowiązującym na Litwie prawem osoba, która ma ukończone 21 lat, może być wybierana do Parlamentu Europejskiego.

Granica wieku 25 lat dla kandydatów do parlamentów narodowych jest najwyższą w Unii Europejskiej i obowiązuje tylko we Włoszech, Grecji i na Cyprze. W Polsce do sejmu mogą być wybierane osoby, które ukończyły 21 lat.

Na podstawie: bns.lt, pl.wikipedia.org