Litwa protestuje w MSZ Białorusi przeciw rozruchowi elektrowni atomowej w Ostrowcu


Fot. urm.lt
Litwa wystosowała w środę, 4 listopada, notę protestacyjną do MSZ Białorusi, w której zażądała wstrzymania rozpoczętej we wtorek, 3 listopada, produkcji prądu w elektrowni atomowej w Ostrowcu. Zdaniem Wilna elektrownia zagraża bezpieczeństwu obywateli Litwy, Białorusi i Unii Europejskiej.

W nocie podkreśla się, że rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej w elektrowni w Ostrowcu „wzmacnia nuklearne i środowiskowe zagrożenia nie tylko dla Białorusi czy Litwy, lecz także dla całej Europy”. MSZ Litwy zaapelowano do Białorusi „o wstrzymanie rozruchu elektrowni jądrowej do czasu spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i wymogów środowiskowych”.

Strona litewska w nocie przypomina, że białoruska elektrownia jądrowa narusza międzynarodowe konwencje z Espoo i Aarhus, zasady współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) oraz niewykonanie zaleceń sformułowanych w trakcie wykonywanych testów odporności elektrowni.

Białoruś rozpoczęła we wtorek produkcję prądu w elektrowni atomowej w Ostrowcu, która znajduje się około 50 km od Wilna, stolicy Litwy. Litwa twierdzi, że ta elektrownia jądrowa o mocy 2400 MW wybudowana przez rosyjski koncern Rosatom jest niebezpieczna. Litwa od lat zabiegała i nadal zabiega na szczeblu międzynarodowym o rozstrzygnięcie kwestii niebezpiecznej elektrowni w Ostrowcu, poszukując rozwiązań ograniczających zagrożenie.

Na podstawie: urm.lt., PAP