Litwa pamięta o Powstaniu Styczniowym


Muzeum Sztuki Użytkowej w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Na skwerze przed wileńskim Muzeum Sztuki Użytkowej została odsłonięta tablica upamiętniającą powstanie 1863 roku przeciwko imperium rosyjskiemu.
„Likwidując opór władze carskie zabroniły czytania i wydawania litewskiej prasy, zakazały używania litewskiego alfabetu. Ale echo powstania kształtowało litewski honor i inspirowało ruch nielegalnych kolporterów książek oraz nielegalnych szkół. Dzięki temu obecnie mówimy po litewsku" - powiedział podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej powstanie 1863 roku minister spraw zagranicznych Litwy Audronius Ažubalis.

Powstanie Styczniowe zostało ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, a już 1 lutego dołączyło do powstania Wielkie Księstwo Litewskie. Było to największe polskie powstanie narodowe. W czasie jego trwania stoczono około 1200 bitew. Mimo początkowych sukcesów, zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. stracono, ok. 38 tys. skazano na katorgę lub zesłanie na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Wilno zostało spacyfikowane przez oddziały Murawjowa-Wieszatiela.

Już po upadku powstania, w roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet. W 1869 zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską. W latach 1869–1870 miastom wspierającym powstanie odebrano prawa miejskie, doprowadzając je tym samym do upadku. Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku pracy organicznej. Powstanie pozostawiło trwały ślad w literaturze i sztuce XIX i XX wieku w Polsce, na Litwie i na Białorusi.

Na podst. BNS, inf. wł.

Komentarze

#1 Juz niedlugo bedzie powstanie

Juz niedlugo bedzie powstanie przeiw rezimowi okupujace,
zniewalajace pewne kraje Europy - unii.
Sam mam osobiscie jej dosyc, jej nakazow,
kar i ateizmu.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.