Litwa na trzecim miejscu w UE pod względem liczby uchodźców na jednego mieszkańca


Fot. vrm.lrv.lt
Na Litwie zarejestrowano do tej pory prawie 48 tys. uchodźców z Ukrainy. Stanowi to 1,66 proc. ogółu mieszkańców Litwy. Według danych unijnej inicjatywy badawczej „Blueprint”, pod względem liczby uchodźców z Ukrainy w przeliczeniu na jednego mieszkańca Litwa zajmuje w UE trzecie miejsce. Na pierwszym miejscu plasuje się Polska (2,49 proc.), na drugim – Czechy (2,74 proc.). Średnia unijna – 0,5 procent.„Litwa pokazała, że skonsolidowany kraj, nawet jeżeli jest mały, potrafi bardzo wiele. Mieszkańcy, instytucje, organizacje pozarządowe oto już prawie dwa miesiące czynią wszystko, by każdy uchodźca wojenny z Ukrainy miał na Litwie jak najlepsze warunki do życia oraz uzyskał wszelką potrzebną pomoc” – cytowana jest w opublikowanym w piątek, 22 kwietnia, komunikacie prasowym minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė.

Po zarejestrowaniu się na Litwie uchodźcy z Ukrainy automatycznie otrzymują tymczasową ochronę, nabywają prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, prawo do pracy, prawo do otrzymania zasiłku, jeżeli nie mają możliwości podjęcia się pracy, mają też prawo do uzyskania niezbędnej pomocy medycznej i usług socjalnych, dzieci natomiast – prawo do nauki.

W piątek, 22 kwietnia, Departament Statystyki podał, że na Litwie zarejestrowano 47 913 uchodźców wojennych z Ukrainy, przypuszcza się jednak, że liczba to może być znacznie większa. 99 proc. oficjalnie zarejestrowanych na Litwie uchodźców ma obywatelstwo Ukrainy, 40 proc. z nich to osoby nieletnie.

Największą liczbę uchodźców z Ukrainy zarejestrowano 17 marca – 2 234 osoby. W ostatnich tygodniach liczba ta znacząco spadła. Średnia dobowa minionych siedmiu dni wynosi 332 rejestrowane osoby dzienne.

Rejestracja uchodźców wojennych z Ukrainy na Litwie odbywa się w pięciu miastach: w Wilnie, Kownie, Olicie, Poniewieżu i Kłajpedzie.  

Najwięcej uchodźców – około 17,7 tys. – zarejestrowano w Wilnie.

Na podstawie: bns.lt, ELTA