Litwa ma coraz mniej mieszkańców


Liczba mieszkańców Litwy od 1990 roku zmalała o 365 tysięcy – donosi litewski Departament Statystyki.
Taką informację opublikował dziennik Departamentu Statystyki Litwy „Litwa w cyfrach”, poświęcony 20-leciu niepodległości Litwy.

W opinii departamentu przyczyną zmniejszenia się liczby mieszkańców jest emigracja.

W ciągu ostatnich lat urodziło się również o 20 tys. mniej niemowląt niż w roku 1990.

Wiek życia kobiet w ciągu 20 lat nie różnił się od wieku życia w latach wcześniejszych. Średni wiek życia kobiet na Litwie jest dłuższy o 11 lat w porównaniu z wiekiem życia mężczyzn.

Departament zwrócił także uwagę, że wyraźne zmiany są widoczne w sektorze służby zdrowia. Na Litwie radykalnie zmalała liczba lekarzy o 1,5 tys.,  pielęgniarek o 16 tys., jednak zwiększyła się liczba farmaceutów.

W listopadzie bieżącego roku na Litwie mieszkało 3,333 mln osób (o 16,5 tys. mniej niż w styczniu). 20% z nich jest w wieku 15-29 lat. Według danych Biura Statystyki Unii Europejskiej "Eurostat" w roku 2060 na Litwie będzie około 2,5 mln mieszkańców. Co ósmy z nich będzie reprezentował młodzież.

Na podstawie: BNS

Komentarze

#1 Ważne żeby liczba Polaków na

Ważne żeby liczba Polaków na Litwie nie malała. Jakby co to zawsze można liczyć na posiłki z obecnych granic RP.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.