Litwa i Polska odnawiają współpracę kolejową


Fot. rail-baltica.lt
PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w środę w Warszawie trzyletnią umowę w sprawie współpracy z Kolejami Litewskimi. Wartość umowy - 1 mln zł brutto. Jest to pierwsza umowa, na mocy której PKP PLK będą świadczyć usługi poza granicami Polski. Oba kraje spore nadzieje wiążą z projektem Rail Baltiki.
 
 
 

Na odbywającym się w Warszawie Kongresie Kolejowym wiele uwagi poświęcono relacjom polsko-litewskim w wymiarze kolejowym. Spore nadzieje wiążą się z projektem Rail Baltiki, który ma zostać ukończony w 2026-2027 r.

„Cieszymy się, że współpraca pomiędzy polskimi partnerami odbywa się bez zakłóceń. Nasze wzajemne relacje są oparte na wspólnym interesie” – powiedział Jarosław Narkiewicz, minister transportu i komunikacji Litwy.

PKP PLK i Koleje Litewskie współpracują już ze sobą. Podpisana w środę umowa poszerza współpracę o kwestie dotyczące bezpieczeństwa na litewskim odcinku międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica od polsko-litewskiej granicy do Kowna.

W ramach tej umowy polski przewoźnik będzie pomagać Kolejom Litewskim, gdy dojdzie np. do wypadku czy innego zdarzenia na torach. W takiej sytuacji w razie potrzeby wyśle zespoły ratownictwa technicznego, specjalny pociągu z pomocą techniczną. Podejmie działania, by wszystkie przewozy na Rail Baltica odbywały się sprawnie.

Znaczenie Rail Baltiki dla gospodarek krajów bałtyckich ma być niebagatelne. Sektor transportowy już teraz odpowiada za 12% PKB Litwy.

„Korzyści szacujemy na poziomie 18 mld euro dla krajów bałtyckich, w tym 6,3 mld euro dla środowiska. Zakładamy przewozy towarowe na poziomie 15-20 mln ton i co najmniej 5 mln pasażerów rocznie. To duża zmiana dla gospodarek krajów bałtyckich, ale też duża korzyść dla Polski pod względem przepustowości i czasu przejazdu. Dojazd z Wilna do Warszawy zajmie 4 godziny zamiast obecnych 9 godzin” – powiedział Karolis Sankovski, zastępca dyrektora generalnego Kolei Litewskich, odpowiedzialny za infrastrukturę.

Rail Baltica to transeuropejski szlak kolejowy prowadzący z krajów nadbałtyckich przez Polskę do Europy Zachodniej.

Na podstawie: PAP, kongreskolejowy.pl