Litwa i Polska mówią mają wspólne stanowisko w sprawach transportu i logistyki


Rokas Masiulis i Andrzej Adamczyk, fot. wilnoteka.lt
Minister komunikacji Litwy Rokas Masiulis i minister infrastruktury Polski Andrzej Adamczyk wspólnie zainaugurowali odbywającą się w Centrum Wystaw i Konferencji Litexpo konferencję TransBaltica 2018 „Innowacje i cyfryzacja: transport w gospodarce przyszłości”. Obaj ministrowie podkreślali, że jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, transport, logistykę, Litwa i Polska mówią w Unii Europejskiej jednym głosem.„Litwa jest dla nas kluczowym partnerem nie tylko w regionie, ale i w UE, dlatego liczę na to, że będziemy się tak jak dotychczas nawzajem wspierać w sprawach kluczowych dla naszych państw, wymieniać się projektami, wspólnie realizować ważne projekty (Via Baltica, Rail Baltica – przyp. red.). Polski rząd zajmuje jasno określone stanowisko dotyczące dalszego rozwoju infrastruktury transportowej w Europie Środkowej: musimy jako region umiejętnie wykorzystywać nasze lokalizacje – polską, litewską – zapewniając szybkie i wydajne połączenie transportowe w każdym kierunku. Kluczowym założeniem polskiej polityki transportowej jest zapewnienie spójności transportu w ramach Unii Europejskiej. Priorytetem dla strony polskiej jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju szlaków tranzytowych zarówno na osi północ–południe, jak i wschód–zachód” – podczas otwarcia konferencji powiedział minister infrastruktury Polski Andrzej AdamczykJak zaznaczył minister transportu Litwy Rokas Masiulis, w kwestii transportu i infrastruktury drogowej Litwa i Polska mają jednakowe stanowisko i w UE mówią jednym głosem. „Wyzwania i problemy, jakie mają nasze państwa są identyczne. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy omówieniu tematów dotyczących pakietu mobilności, gdyż zarówno polscy, jak i litewscy przewoźnicy są dyskryminowani przez tzw. Starą Europę. Przed planowaną wizytą w Radzie Europy chcemy uzgodnić nasze stanowiska. Jak dotąd mamy taki sam pogląd, interesy zaś są zbieżne” – powiedział R. Masiulis. 

Litewski minister dodał, że ocieplenie relacji pomiędzy Litwą a Polską spowodowało wyklarowanie się wielu spraw wspólnych dla obu państw. W jednych większy postęp osiągnęła Polska, w innych – Litwa: „Dla przykładu, polski minister wspomniał, że Polska zamierza wdrożyć nowy system opłat drogowych. Litwa natomiast akurat teraz również nad tym się zastanawia. Może więc warto ujednolicić ten system na Litwie i w Polsce, tym bardziej że większość naszych przewoźników jedzie przez Polskę”. 

Litewski minister przyznał, że jeśli chodzi o połączenie transportowe pomiędzy Polską a Litwą, największym problemem są drogi łączące Wilno i Warszawę. „Z ministrem rozmawialiśmy o tym, że potrzebne jest lepsze połączenie drogowe pomiędzy stolicami – Wilnem i Warszawą. Wszystkie połączenia, jakie będziemy mieli (Via Balica, Rail Baltica) będą pomiędzy Warszawą i Kownem, a dwie historyczne stolice mają dobre wyłącznie lotnicze połączenie. Trzeba więc odbudować sprawiedliwość historyczną – nie może być tak, że z Wilna lepsze drogi prowadzą do Rygi niż do Warszawy: droga do Warszawy powinna być najlepsza” – powiedział Rokas Masiulis. Zaznaczył jednakże, że budowa lepszych dróg na tej trasie w najbliższym czasie jest raczej niemożliwa z uwagi na niewystarczające natężenie ruchu na tym odcinku. Na podstawie: inf. wł.
Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz