Litwa – emigracja maleje


Fot. inansemlodegopolaka.pl
Pozytywne wieści z Departamentu Statystyki: na Litwie zmniejszyła się liczba osób opuszczających kraj, natomiast wrosła liczba tych, którzy wracają z emigracji. W maju kraj opuściło 3177 osób, natomiast 4472 – przyjechały. Podobną tendencję odnotowano również w kwietniu.


Zdaniem ekspertów od ekonomiki pozytywna tendencja jest związana ze wzrostem płac, a także ułatwieniami dla imigrantów.

Wśród imigrantów obywatele Litwy stanowią 58 proc.; wśród emigrantów – 83 proc.

Znaczny przypływ imigrantów jest wywołany między innymi tym, że na Litwie odczuwa się brak siły roboczej. Również uproszczone procedury imigracyjne zachęcają do przyjazdu na Litwę – uważa ekonomista z Banku Litwy Tomas Šiaudvytis.  

W okresie od stycznia do maja br. z Litwy wyemigrowało 15 tys. 996 osób, natomiast imigrowało – 18 tys. 893.

Na podstawie: BNS