Litwa: egzaminem z języka litewskiego i literatury rozpoczyna się sesja maturalna


Fot. Julius Kalinskas/BNS
W poniedziałek, 5 czerwca, obowiązkowym egzaminem z języka litewskiego i literatury rozpoczyna się na Litwie tegoroczna sesja egzaminów maturalnych. Według danych Narodowej Agencji Oświaty, w tym roku państwowy egzamin z języka litewskiego i literatury wybrało 17,3 tys. maturzystów, tenże egzamin na poziomie szkolnym – prawie 8,8 tysięcy.Podczas egzaminu maturzyści mogą korzystać ze zdigitalizowanych w komputerze utworów autorów lektur obowiązkowych. Komputer jest odłączonoy od internetu. Ogółem w trakcie egzaminu można korzystać z komputera 20 minut. Z jednego komputera może korzystać nie więcej niż pięciu abiturientów.

Uczestnicy egzaminu powinni przyjść na egzamin z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Podczas egzaminu dozwolone jest korzystanie wyłącznie z czarnych długopisów.

Żeby otrzymać świadectwo dojrzałości uczeń czy były uczeń powinien zdać dwa egzaminy maturalne: obowiązkowy egzamin z języka litewskiego i literatury oraz jeden egzamin z wybranego przedmiotu bądź wykonać pracę maturalną.

Ogółem kandydaci mogą zdawać nie więcej niż 7 egzaminów maturalnych.

Podstawowa sesja maturalna zakończy się 27 czerwca szkolnym egzaminem z muzykologii. Wyniki sesji mają zostać podane do 13 lipca.

Na podstawie: bns.lt