Litewskie uczelnie wyższe wypadły słabiej


Fot. http://if.ktu.lt/uploads/images/Fakultetas/Picture1.jpg
W ogłoszonym w lipcu rankingu najlepszych uniwersytetów wśród najlepszych 800 szkół wyższych zabrakło uczelni litewskich. Spośród nich najwyżej oceniono Uniwersytet Techniczny w Kownie (pozycja 803), Uniwersytet Wileński (884) i Wileński Uniwersytet Techniczny im. Gediminasa w Wilnie (982).
W porównaniu do ubiegłego roku litewskie uczelnie są oceniane gorzej. Uniwersytet Techniczny w Kownie spadł o szesnaście pozycji. Uniwersytet Wileński i Uniwersytet Techniczny im. Gediminasa w Wilnie spadły aż o czterdzieści jeden pozycji.

Na dużo dalszych pozycjach plasują się Uniwersytet Witolda Wielkiego, Uniwersytet w Szawlach, Uniwersytet Kłajpedzki, Uniwersytet Medyczny w Kownie, Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie i Kolegium Kowieńskie.

Zwycięzcami światowego rankingu już tradycyjnie są uniwersytety amerykańskie: pierwszy na liście jest Uniwersytet Harvarda, drugi - Instytut Technologiczny Massachusetts, trzeci - Uniwersytet Stanfordzki.

W Europie zaś przodują: Uniwersytet w Cambridge, Szwajcarski Federalny Instytut Technologiczny, Uniwersytet Oxfordzki.

Ranking ten już po raz szósty sporządziła hiszpańska organizacja Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Powstaje on dwa razy do roku. Hiszpańskie zestawienie ma znacznie szerszy zakres i uwzględnia znacznie więcej czynników niż inne rankingi podobnego typu, jak np. Academic Ranking Of World Universities. Skupia się nie tylko na wynikach badań, ale także na innych wskaźnikach, które mogą lepiej odzwierciedlać jakość działalności danego naukowca lub instytucji badawczej w skali światowej. Jednym z ocenianych czynników jest też obecność uczelni w Internecie.

Na podstawie: delfi.lt oraz http://studente.pl