Litewskie liceum z Polski wyróżnione przez litewski sejm


Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku, fot. mswia.gov.pl
Liceum Ogólnokształcące im. 11 Marca w Puńsku na Suwalszczyźnie otrzymało „Nagrodę Językową”. Jest to wyróżnienie za rozwój kultury litewskiej w Polsce. Nagroda została przyznana wczoraj przez sejm Litwy w Litewskim Muzeum Narodowym.Szkoła została wyróżniona za realizowanie ważnych projektów lituanistycznych, popularyzację języka litewskiego i aktywną działalność za granicą.

„To chyba właśnie dzięki szkolnictwu Litwini istnieją nadal w Polsce. Każdy, kto przyjedzie do Puńska czy do Sejn, usłyszy język litewski” – powiedział dyrektor liceum Alwid Niewulis. Podkreślił też, że nagroda jest bardzo ważna dla całej społeczności szkoły. Dodał, że celem placówki oprócz przygotowania uczniów do egzaminu dojrzałości jest podtrzymywanie tożsamości narodowej Litwinów mieszkających w Polsce. Absolwenci po ukończeniu szkoły kontynuują naukę na uczelniach wyższych w Polsce i na Litwie.

Liceum to funkcjonuje już od 1956 roku i jest jedyną w Polsce szkołą średnią z litewskim językiem nauczania.

Według narodowego spisu powszechnego z 2011 roku, w Polsce mieszka około 8 tysięcy osób pochodzenia litewskiego. Najwięcej w gminach Puńsk i Sejny w województwie podlaskim.

Na podstawie: PAP, radio.bialystok.pl