Litewski Sąd Najwyższy odrzucił skargi kasacyjne skazanych w sprawie 13 stycznia


Fot. BNS
Litewski Sąd Najwyższy we czwartek, 30 czerwca, odrzucił skargi kasacyjne skazanych w sprawie 13 stycznia i pozostawił w mocy wyroki skazujące, zmniejszył jednak wysokość kary pozbawienia wolności dla Jurija Miela. Orzeczenie Litewskiego Sądu Najwyższego jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

„Kolegium sędziowskie w rozszerzonym składzie (…) postanawia: odrzucić skargi kasacyjne skazanych (…)” – ogłosił sędzia Artūras Pažarskis.

Jednocześnie sąd zmienił wyrok w stosunku do Jurija Miela, który w styczniu 1991 roku kierował czołgiem i zmniejszył wymierzoną mu karę pozbawienia wolności z 10 do 9 lat.

Orzeczenie Litewskiego Sądu Najwyższego jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Oskarżeni w sprawie złożyli 13 skarg. Wszyscy otrzymali kary pozbawienia wolności. Prokuratura wnioskowała do sądu o odrzucenie skarg kasacyjnych.

Rozpatrywane były skargi Olega Morkowskiego, Dmitrija Filipowa, Wiktora Romanczewskiego, J. Miela, Władimira Demidowa, Konstantina Usowa, Jurija Strasznienki, Albertasa Galinaitisa, Michaiła Gołowatowa, Grigorija Biełousa, Sergieja Panikarowa, Anatolija Fefełowa i Gienadija Iwanowa.

Ogółem w sprawie 13 stycznia skazanych zostało 67 obywateli Rosji, Białorusi i Ukrainy. Uznani zostali winnymi zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych podczas tragicznych wydarzeń, do jakich doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 roku. Otrzymali wyroki od 4 do 14 lat więzienia. Większość z nich została skazana zaocznie, Rosja i Białoruś odmówiły bowiem ich ekstradycji. Rosja odrzuciła również wniosek Litwy o przesłuchanie byłego przywódcy ZSRS Michaiła Gorbaczowa.

Na podstawie: bns.lt