Litewscy Rosjanie: Rosyjski drugim językiem państwowym


Rosyjskie matrioszki, fot. pl.tripadvisor.com
Około 66 procent rosyjskojęzycznych obywateli Litwy popiera pomysł, by rosyjski stał się drugim językiem państwowym. Sprzeciwia się temu 86 procent Litwinów. Takie są wyniki sondażu przeprowadzonego przez uniwersytet w Tartu (Estonia). Ogłoszono je podczas dwudniowej międzynarodowej konferencji lingwistycznej, która odbyła się w Wilnie.
W konferencji wzięli udział językoznawcy z Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Włoch i Izraela.

Profesor z uniwersytetu w Tartu Martin Ehala przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w latach 2008-2010 na Litwie, Łotwie i w Estonii. Mieszkający w tych krajach przedstawiciele różnych narodowości musieli odpowiedzieć na pytanie, czy zgadzają się, by w ich kraju język rosyjski uznano za drugi język państwowy.

Na Litwie ankietowano 900 respondentów z Wisagini, Kłajpedy, Wilna i Kowna. W badaniu wzięli udział zarówno etniczni Litwini, jak i mieszkańcy rosyjskojęzyczni. Jak podaje M. Ehala, ci ostatni stanowią na Litwie 6,5 procent ogółu mieszkańców, w Wilnie - 20 procent.

Dla porównania w Estonii 88 procent Rosjan opowiedziało się za nadaniem  językowi rosyjskiemu statusu państwowego, a 76 procent Estończyków było przeciwko.

M. Ehala zaznaczył, że w Wisagini, gdzie większość mieszkańców stanowią Rosjanie, respondenci (zarówno Litwini, jak i Rosjanie) odpowiadali na pytanie ankiety najczęściej twierdząco. “Świadczy to o tym, że im więcej ludzie różnych narodowości obcują ze sobą, tym są bardziej tolerancyjni” - uważa profesor.

Autorów sondażu zdziwił fakt, że większość litewskich Rosjan w grupie wiekowej od 15 do 24 lat nie zgadza się z propozycją, by rosyjski ogłosić drugim językiem państwowym. “Być może jest to związane z faktem zmiany pokoleń i po 20-30 latach społeczeństwo litewskie osiągnie konsensus” - podsumował M. Ehala.

Za językiem rosyjskim jako państwowym opowiadali się także obywatele Litwy urodzeni w Rosji. Z kolei przedstawiciele obu narodowości mający wyższe wykształcenie na pytanie sondażu odpowiadali przecząco.

Na podstawie: delfi.lt

Komentarze

#1 nie znam takiego, województwo

nie znam takiego, województwo wileńskie jest jedno, to tylko kwestia czasu, a wtedy stracisz stare rzęcha BMW

#2 Wojewodztwo wilenskie jest

Wojewodztwo wilenskie jest wojewodztwem stolicznym panstwa, wiec obcy jezyk tu potrzebny jak poprzebijane opony w moim BMW.
Woytek M.

#3 a co z polskim na terenie

a co z polskim na terenie województwa wileńskiego!!!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.