Litewscy konsumenci świadomi swoich praw


Fot. .lvoa.lt
Litwini są coraz bardziej obeznani w temacie ochrony praw konsumenta. Coraz częściej zwracają się do Litewskiej Służby Ochrony Praw Konsumenta w sprawie niskiej jakości towarów i usług. Ponad jedna trzecia skarg dotyczyła nieodpowiedniej jakości obuwia i odzieży. Ponad połowa sporów konsumenckich została rozwiązana polubownie.
 
 
 

Pracownicy Litewskiej Służby Ochrony Praw Konsumenta w pierwszym kwartale tego roku udzielili 5,5 tys. porad i konsultacji. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba zapytań wzrosła o 14 procent.

Według Elvinasa Jankevičiusa, ministra sprawiedliwości, rosnące wymagania ze strony konsumentów pomagają powstrzymywać nadużycia ze strony producentów i usługodawców, rozwijają kulturę konsumencką i przyczyniają się do rozwoju edukacji prawniczej w społeczeństwie.

Z raportu ministerstwa sprawiedliwości wynika, że w pierwszym kwartale tego roku konsumenci rzadziej rozwiązywali spory z przedsiębiorcami, częściej natomiast zwracali się prośbą o uzyskanie porad. Ponad połowa sporów konsumenckich została rozwiązana polubownie, jedną piątą skarg rozwiązano w pełni lub częściowo, 20 proc. zarzutów zostało odrzuconych jako bezpodstawne.

Ponad jedna trzecia ogółu skarg dotyczyła towarów złej jakości – głównie obuwia i ubrania. Nabywcy internetowi mieli pretensje w związku z opóźnionym terminem dostawy, problem ze zwrotem pieniędzy po zwrocie towaru, skarżyli się także na bezpodstawnie doliczone koszty.

Część sporów dotyczyła usługodawców. Konsumenci składali skargi w związku ze złą organizacją imprez, podróży, wycieczek. Klienci skarżyli się na linie lotnicze, które przedstawiały błędną informację dotyczącą warunków podróży. Znaczna część konsumentów była niezadowolona z niskiej jakości prac budowlanych.

Niezależnie od tego, czy dokonaliśmy zakupu w internecie czy w sklepie stacjonarnym, istnieje kilka sposobów dochodzenia odszkodowania.

Jednym z nich jest nieformalne rozstrzyganie sporów. Warto najpierw sprawdzić, jakie są możliwości rozwiązania sporu bezpośrednio z przedsiębiorcą albo przy pomocy organizacji konsumenckiej. Można spróbować rozwiązać problem za pomocą internetowego systemu rozstrzygania sporów. W przypadkach, kiedy sprawy nie udaje się rozwiązać polubownie, pozostaje wniesienie jej do sądu.

Na podstawie: elta.lt, europa.eu