List w sprawie pisowni nazwisk


Litewscy posłowie otrzymali list otwarty z apelem o odrzucenie rządowego projektu ustawy o pisowni nazwisk, który m.in. przewiduje możliwość oryginalnego zapisu w dokumentach nazwisk nielitewskich, opartych na alfabecie łacińskim. Autorzy proszą natomiast o przyjęcie alternatywnego projektu, przygotowanego przez posłów z rządzącej koalicji "Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci" Gintarasa Songailę i Rytisa Kupčinskasa, który ich zdaniem jest zgodny z konstytucją.
Sygnatariuszami listu są: poeta Gintaras Iešmantas, kierownik rady Kongresu Kultury Krescencijus Stoškus, historyk Antanas Tyla, etnolog i publicysta Jonas Vaiškūnas, przewodnicząca zarządu Klubu Sygnatariuszy Aktu Niepodległości Litwy Birutė Valionytė, orientalista Vytis Vidūnas oraz bałtolog Alvydas Butkus.

Jesienią ubiegłego roku Sąd Konstytucyjny orzekł, że obywatele Litwy narodowości nielitewskiej, w tym też Polacy, w paszportach mogą mieć zapisane nazwiska w formie oryginalnej, ale nie na pierwszej stronie dokumentu, tylko na dalszych stronach, jako zapis pomocniczy. Po orzeczeniu Sądu Konstytucyjnego premier Kubilius oznajmił, że nie jest to ostateczne rozstrzygnięcie kwestii pisowni nazwisk na Litwie. Podkreślił, że "trzeba mieć na uwadze fakt, iż prawa do autentycznego imienia i nazwiska broni Europejski Trybunał Praw Człowieka".

Autorzy listu przypominają, że nazwy własne są częścią języka litewskiego i dlatego nie mogą być pisane z użyciem nielitewskich czcionek. Twierdzą, że rządowy projekt jest sprzeczny z konstytucją, która wskazuje, że dowód osobisty lub paszport jest wyrazem przynależności obywatelskiej, dlatego wszystkie wpisy mają być zgodne z litewską pisownią.

Obrady w litewskim parlamencie zbiegły się z wizytą prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Litwie. Premier Andrius Kubilius twierdzi, że jest to tylko przypadek. "To nie ma nic wspólnego z żądaniami Polski. Dbamy przede wszystkim o obywateli litewskich, którzy po zawarciu związku małżeńskiego z obywatelami innych państw mają trudności z poprawnym zapisaniem swojego nazwiska"- powiedział A. Kubilius.