List marszałka Senatu RP do uczniów i nauczycieli szkół polonijnych


Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
Z okazji zakończenia roku szkolnego 19 czerwca 2019 r. marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski wystosował list do nauczycieli, rodziców i uczniów szkół polonijnych. Przytaczamy jego tekst w całości.Szanowni Nauczyciele,
Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w przededniu wakacji, pragnę serdecznie podziękować nauczycielom i pedagogom szkół polonijnych i polskich za granicą za pełną pasji i poświęcenia pracę. Jestem Państwu wdzięczny za trud przekazywania uczniom potrzebnej wiedzy, ale także za to, że wskazujecie im drogę do mądrej, uczciwej i odpowiedzialnej dorosłości. To dzięki Wam, Drodzy Nauczyciele, placówki oświatowe za granicą są  gotowe na obecne i przyszłe wyzwania, co sprawia, że tu, w Polsce, możemy być  dumni z polonijnej edukacji.

Wszystkim nauczycielom polonijnym dziękuję za dobrą pracę, za ofiarne wypełnianie misji wobec młodego pokolenia. Zawód nauczyciela, zwłaszcza uczącego za granicą wymaga oddania, dyspozycyjności i rozległej wiedzy.

Z okazji zakończenia roku szkolnego nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty polonijnej życzę, aby nadchodzący czas odpoczynku od powinności pedagogicznych był okazją do szczególnego odczuwania zasłużonej dumy z dobrze pełnionych obowiązków, a kolejny rok szkolny upłynął na owocnej, satysfakcjonującej pracy na rzecz Polaków mieszkających  za granicą.

Młodzieży chcę życzyć pięknych, radosnych wakacji, wspaniałych przygód. Nabierajcie sił na kolejny rok szkolny!

Z wieloma z Was, Droga Młodzieży, już wkrótce się zobaczę, bowiem okres wolny od nauki szkolnej dla nauczycieli i uczniów, to dla mnie – jako Marszałka Senatu i jednocześnie patrona Polonii i Polaków za granicą – czas wytężonej pracy, ale jakże cenny i wyczekiwany. To czas letnich spotkań z Rodakami z całego świata. Z  radością i satysfakcją, odwiedzam w całej Polsce młodzież polonijną, która dzięki wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma szansę, często po raz pierwszy, spędzić wakacje w Ojczyźnie. Na górskich szlakach, nad morzem czy na jeziorach młodzież czerpie z dobrodziejstw rodzimej przyrody, utrzymując przy tym kontakt z rówieśnikami z Polski, z językiem, historią i kulturą. Tak liczne od Państwa zaproszenia do udziału w tych spotkaniach traktuję jako wyróżnienie i wyraz zaufania do prac Senatu IX Kadencji, który od początku ukonstytuowania się przywiązuje ogromną wagę do przyjazdów polonijnych dzieci i młodzieży, również z najodleglejszych zakątków świata, na wypoczynek do kraju.

Drodzy Nauczyciele, Duchowni, Wychowawcy, Rodzice i wszyscy zaangażowani w edukację polonijną, przyjmijcie, proszę, najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje. Chciałbym, aby troska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o przyszłość młodego pokolenia dodała Wam wiary w powodzenie i słuszność misji, jaką jest nauczanie i wychowanie młodzieży. Tobie zaś, Droga  Młodzieży, życzę pełnego wrażeń odpoczynku i bezpiecznego powrotu do szkolnych ław.

Z poważaniem
Stanisław Karczewski

 

Na podstawie: senat.gov.pl