„Lira Syrokomli” – 2021


Mat. prom. organizatorów
19-23 maja br. w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie odbędzie się kalendarzowa impreza poetycko–muzyczna „Lira Syrokomli”.
Złoży się na nią cykl imprez kulturalnych. Zapoczątkuje go w środę, 19 maja, nieodpłatne zwiedzanie ekspozycji muzealnej poświęconej poecie. W czwartek, 20 maja, zacznie działać wystawa reprintów i tłumaczeń utworów Władysława Syrokomli na inne języki. Z kolei w piątek, 21 maja, organizatorzy wydarzenia zapraszają na zajęcia edukacyjne z kaligrafii. Uczestnicy będą pisać tatarskie imiona, ponieważ rok 2021 jest ogłoszony Rokiem Tatarów, a pamiętać należy, że w swych „Wędrówkach po Litwie w promieniach od Wilna” W. Syrokomla wiele miejsca poświęca tematyce przybyszów ze Wschodu.

Centralna uroczystość „Liry Syrokomli” odbędzie się w sobotę, 22 maja. O godzinie 12.00 rozpocznie się maraton poetycko–muzyczny. Będą recytowane wiersze i grane utwory skrzypcowe. Planowana jest również prezentacja nowego zbiorku wierszy.„Lira Syrokomli” – 2021
Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie
19-23 maja br.
Data: 
19.05.2021 - 10:00 - 23.05.2021 - 10:00